Lännen alueverkosto

Alueverkosto on alueen virallinen kanava, joka toimii kaupungin kumppanina. Se on avoin ja yhteinen alueellisen osallistumisen ja kehittämisen, ei-hallinnollinen foorumi. Siinä kohtaavat alueen kumppaneina asukkaat, järjestöt, yritykset ja kaupungin henkilöstö.

Alueverkostossa osallistut alueen ja alueen palveluiden kehittämiseen sekä aluetta koskevien asioiden valmisteluun ja päätöksentekoon. Se voi koota ja tarjota kokemustietoa alueelta, antaa kannanottoja ja näkemyksiä valmistelussa oleviin asioihin sekä tehdä aloitteita.

Vuosittain jaetaan myös hakemusten perusteella 5 000€:n alueraha yhteisölliseen toimintaan. Alueverkosto tekee esityksen aluerahan jakamisesta.

 

Tule mukaan!

Seuraavat alueverkoston tilaisuudet

  • Lännen alueverkosto tiistai 5.6.2018 klo 17-19 Lielahden kirjasto, Tuike-sali
  • Lännen alueverkosto tiistai 7.8.2018 klo 17-19 Lielahden kirjasto, Tuike-sali
  • Lännen alueverkosto tiistai 4.9.2018 klo 17-19 Tesoman hyvinvointikeskus, Innovaatio-tila
  • Lännen alueverkosto tiistai 9.10.2018 klo 17-19 Lielahden kirjasto, Tuike-sali
  • Lännen alueverkosto tiistai 6.11.2018 klo 17-19 Tesoman hyvinvointikeskus, Innovaatio-tila
  • Lännen alueverkosto tiistai 4.12.2018 klo 17-19 Lielahden kirjasto, Tuike-sali

Kahvit klo 16.30

Lännen alueverkoston Kysy ja kerro alueesta ja sen palveluista-iltapäivä Tesoman hyvinvointikeskuksen yhteisökahvilassa 30.5.2018 klo 14-16.

 

Alueverkostojen syyskauden tilaisuudet

 

 

Anna palautetta ja vastaa kyselyyn!

 

Tampereen kaupunki päivittää vuonna 2016 tehtyä liikuntapaikkojen rakentamiseen liittyvää suunnitelmaa

Kehittämistyön tueksi toteutetaan kaikille avoin kysely, joka kartoittaa kokemuksia liikuntapaikkojen käytöstä sekä toiveita nykyisten ja uusien liikuntapaikkojen kehittämiseksi. Kyselyssä on mukana myös karttasovellus, johon voi kätevästi merkitä esimerkiksi toiveet uusien liikuntapaikkojen sijainneista. Kaikki vastaukset ovat arvokkaita!
Kyselyyn vastataan nimettömänä ja tulokset käsitellään luottamuksellisesti. Kysely on avoinna 10.6. asti.

Linkki liikuntapaikkakyselyyn

 

Vastaa verkkokyselyyn Hiedanrannan ja Lielahden kehittämisestä – alueen yleissuunnitelma esillä kartoilla

Tampereen Hiedanrannan ja Lielahden alueen kehittämiseen liittyen on avattu verkkokysely. Uuden kaupunginosan alustava yleissuunnitelma on nyt esillä kartoilla. Kaupunkilaisten halutaan ottavan kantaa suunnitelmiin 8.6.2018 saakka avoimena olevassa kyselyssä osoitteessa www.tampere.fi/hiedanranta.

Kyselyssä on mahdollisuus kommentoida uuden kaupunginosan tavoitteita, kuten mitä toimintoja alueille toivottaisiin. Tarkempia kysymyksiä on esitetty Hiedanrannan keskustan, Uuden Lielahden, raitiotien, liikkumisen ja liikenneverkon sekä viher- ja virkistysalueiden suunnitelmaluonnoksista. Kysely on avoinna 22.5.–8.6.2018.

 

Vastaa asiakaskyselyyn ja anna palautetta aluekeskusten kehittämisestä!

Kantakaupungin yleiskaavan yhtenä teemana on aluekeskusten kehittäminen. Kyselyllä haetaan alueen asukkaiden näkemyksiä keskustan ja aluekeskustojen kehittämiseen. Voit vastata oman aluekeskuksesi kysymyksiin tai jos haluat, vaikka kaikkia keskuksia koskeviin kysymyksiin.
Kysely on avoinna 8.3. – 31.5.2018 välisen ajan.

Linkki kyselyyn

 

Kommentoi Linjasto 2021-luonnosta

Tampereella rakennetaan parhaillaan raitiotietä, jonka liikennöinti alkaa vuonna 2021. Raitioliikenne tulee osaksi nykyistä seudullista joukkoliikennejärjestelmää. Linjasto2021-projekti sovittaa raitio- ja bussiliikenteen sujuvaksi ja kustannustehokkaaksi kokonaisuudeksi. Projektissa selvitetään asukkaiden päivittäisiä liikkumistarpeita ja kehitetään joukkoliikenteen palvelua näitä tarpeita kuunnellen. Projekti myös ohjaa valitsemaan kestäviä kulkutapoja. Luonnoksia, jotka kehittyvät suunnitelmiksi, julkaistaan nähtäväksi ja kommentoitavaksi projektin edetessä.

Linkki Linjasto 2021-projektin sivulle

Linjastoluonnos: Tampere seutu

 

Tampereen kaupunki on ottanut käyttöön uusia sähköisiä kysely- ja palautetyökaluja

Lielahtikeskuksessa kokeillaan loppuvuoden ajan kosketusnäyttö-palautetyökalua. Kyselyjen yhteenvetoja käytetään Lielahtikeskuksen palvelujen kehittämisessä ja ne käsitellään myös ensi vuodesta alkaen lännen alueverkoston tapaamisissa. Laite löytyy 2. kerroksen yläaulan info-tiskin edestä. Nyt avoinna olevaan kyselyyn voi vastata myös netissä osoitteessa

https://goo.gl/HFdkag

 

Lännen alueverkosto facebookissa

Seuraa, käy tykkäämässä ja vinkkaa kaverillekin!