Lännen alueraha

Alueverkostojen vuoden 2019 alueraha haettavana yhteisölliseen ja kaikille avoimeen toimintaan

Lännen alueverkostolla on vuonna 2019 käytettävissään 4 000 euron suuruinen alueraha. Alueraha annetaan kertaluonteisesti ja maksetaan suoraan saajan tilille. Alueraha jaetaan useamman hakijan kesken.

Hakuaika on 7.1. – 27.1.2019.
Avustusta haetaan sähköisellä e-lomakkeella. Sähköinen halukomake 
osoitteessa https://palvelut2.tampere.fi/e3/lomakkeet/17590/lomake.html

Ohjeet aluerahan hakemiseksi osoitteessa https://www.tampere.fi/material/attachments/uutiskeskus/tampere/a/5Jk3rFr3L/aluerahaohje2019.pdf

Hakemusten käsittely
Aluekoordinaattorit käyvät läpi hankkeiden soveltuvuuden kaupungin toiminta-avustuskäytäntöihin.

Kaikki hakemusteemat ja niiden toteuttajat ovat nähtävillä 4.-12.2.2019 välisen ajan http://www.lielahtikeskus.fi/lännen alueverkosto/alueraha/ – sivustolla

Hakemukset esitellään ja käsitellään 12.2.2018 klo 17 Tesoman hyvinvointikeskuksen yhteisökahvilan Into-kokoustilassa (Tesomankatu 4) järjestettävässä alueverkoston tilaisuudessa.Hankkeiden edustajat voivat käyttää kokouksessa lyhyen esittelypuheenvuoron hankkeestaan ja sen toteutuksesta. Alueverkosto tekee esityksen aluerahan jakamisesta. Päätöksen aluerahan myöntämisestä tekee hyvinvoinnin palvelualueen johtaja alueverkoston esityksestä.

Aluetoimintaa ja yhteisöllisyyttä
Aluerahan tulee kohdentua alueen asukkaiden hyväksi. Aluerahalla tuetaan alueen
yhteisöllistä ja osallistujille maksutonta ja tilapäistä toimintaa. Aluerahaa myönnetään tapahtumiin, näyttelyihin, kerhoihin, ilmaiseksi jaettavien aluejulkaisujen laadintaan jne.

Aluerahaa voivat hakea yhdistykset, ryhmät tai yritys. Yksittäiselle henkilölle ei aluerahaa myönnetä. Rahaa ei voi käyttää kaupungin tuottamien palvelujen ylläpitämiseen eikä yhdistysten, tms. varsinaiseen toimintaan. Hankkeelle myönnetty alueraha tulee käyttää kokonaan hankkeeseen.

Omarahoitus
Hankehakijalla tulee olla hankkeessa myös omaa rahoitusta.

Hankkeeseen sitoutuminen
Aluerahan saajan tulee sitoutua hoitamaan hankkeensa ja siihen liittyvän raportoinnin ohjeiden mukaisesti. Hankkeen vastuuhenkilöiden vaihtumisesta on ilmoitettava aluekoordinaattorille.

Raportointi
Aluerahan saaja raportoi aluerahan käytöstä sähköisellä raporttilomakkeella viimeistään joulukuussa 2019. Mikäli hanke ei toteudu, alueraha peritään takaisin.

 

Tietosuojan huomioiminen

Alueverkostojen aluerahahakemuksissa ja -raporteissa olevia henkilötietoja käsiteltäessä noudatetaan seuraavia EU:n yleisiä ohjeistuksia:

 

 

Lännen alueverkoston vuoden 2018 alueraha

Lielahden kirjaston Tuike-salissa klo 17-19 pidetyssä alueverkoston tilaisuudessa käytiin esittäytymis- ja aluekuulumiskierroksen jälkeen lyhyesti läpi alueellisen osallistumisen malli, alueverkoston toiminnan keskeiset asiat sekä tammikuun tapaamisessa esitetyt painopisteet vuodelle 2018.

Esitys lännen alueverkoston vuoden 2018 aluerahan jakamisesta

Alueraha-hakemuksia tuli määräaikaan mennessä 15 kpl, joiden yhteissumma oli 12 000 €.  Sääntöjen mukaan aluerahan tulee kohdentua alueen asukkaiden hyväksi. Jaettavana olevalla 5 000€ aluerahalla tuetaan alueen yhteisöllistä ja osallistujille maksutonta ja tilapäistä toimintaa, ja sitä myönnetään mm. tapahtumiin, näyttelyihin, kerhoihin, ilmaiseksi jaettavien aluejulkaisujen laadintaan.

Aluekoordinaattori esitteli hakemukset saapumisjärjestyksessä. Käydyssä keskustelussa päätettiin esittää aluerahan myöntämistä alueen omien toimijoiden hankkeisiin. Erityisesti korostettiin yhteisöllisyyttä edistävien sekä eri-ikäisten ja eri puolilla aluetta asuvien kanssakäymistä vahvistavien tapahtumien merkitystä. Kolmelle suhteessa suuria summia hakeneelle hankkeelle ei aluerahaa tällä kertaa esitetty (Nääsville ry:n tapahtuma Hakametsässä, Suomen Senioriliike ry:n luentosarja ja Tampereen Underground Juhannustapahtuman yhteydessä järjestettävä Tamk:n opiskelijoiden hanke).

Aluerahaa esitetään:
1.    Kotipirtti ry:lle Muistojen kultaiset vuodet 1952-58-tapahtumaan 400 €,
2.    Reuharinniemen lapinraunioiden adoptoijat ry:lle Pyhäinpäivän tilaisuuteen 150 €,
3.    Tesoman Miähet-ryhmälle Ristimäen TVA-kevättapahtumaan, esitteiden hankkimiseen sekä Tesoman hyvinvointikeskuksessa tapahtuvaan toiminnan esittelyyn 300 €,
4.    Rientolan Setlementti ry:lle Rientolan kulttuurikevät 2018-tapahtuma-kokonaisuuteen 800 €,
5.    Rientolan Setlementti ry:lle Historiataulujen hankkimista varten Niemen kartanon pihan kävelyreitille 500 €,
6.    Gispo Oy:lle Open Street Map mapathon-tapahtuman järjestämiseen alueen nuorille 100 €,
7.    Rientolan Setlementti ry:lle yhdessä Lielahden koulun ja alueen toimijoiden kanssa toimittamaa Lielahti-lehteä varten 1 000 €,
8.    Setlementti Tampere ry:lle Wihreässä Puussa yhdessä lasten kanssa toteutettavaan Parasta minussa-valokuvausprojektiin sekä töiden esittelyyn Tesoman hyvinvointikeskuksessa 400 €,
9.    Setlementti Tampere ry:lle Wihreän Puun ja Tesoma-seuran yhteiseen Kaiken kansan iltamat-tapahtumaan 350 €,
10.    Setlementti Tampere ry:lle Wihreässä Puussa toteutettavia Voikaa hyvin – terveellistä kotiruokaa-kokkausiltoja varten 400 €,
11.    Setlementti Tampere ry:lle Tesoman yhteisökahvilan avajaisten ohjelmaan ja tapahtumiin lapsiperheitä varten 400 € sekä
12.    Setlementti Tampere ry:lle ja Kohtaamispaikka Wihreälle Puulle yhdessä alueen yhteistyöverkoston kanssa järjestämiin liikunnallisiin Vaunuralli-treffeihin 200 e.