Lännen alueraha

Alueraha yhteisölliseen ja kaikille avoimeen toimintaan

Lännen alueverkostolla on vuonna 2018 käytettävissään 5 000 euron suuruinen alueraha. Alueraha annetaan kertaluonteisesti ja maksetaan suoraan saajan tilille. Alueraha jaetaan useamman hakijan kesken.

Hakuaika on 8.1. – 28.1.2018.
Avustusta haetaan sähköisellä e-lomakkeella. Sähköisten hakemusten tulee olla perillä viimeistään sunnuntaina 28.1.2017.

Sähköinen hakulomake  osoitteessa https://palvelut2.tampere.fi/e3/lomakkeet/15275/lomake.html

Hakemusten käsittely
Aluekoordinaattorit käyvät läpi hankkeiden soveltuvuuden kaupungin toiminta-avustuskäytäntöihin.

Kaikki hakemusteemat ja niiden toteuttajat ovat nähtävillä 5.-12.2.2018 välisen ajan http://www.lielahtikeskus.fi/lännen alueverkosto/alueraha/ – sivustolla.

Hakemuksia käsitellään 13.2..2018 klo 17 Lielahtikeskuksessa järjestettävässä alueverkoston kokouksessa. Alueverkosto tekee esityksen aluerahan jakamisesta. Päätöksen aluerahan myöntämisestä tekee hyvinvoinnin palvelualueen johtaja alueverkoston esityksestä.

Aluetoimintaa ja yhteisöllisyyttä
Aluerahan tulee kohdentua alueen asukkaiden hyväksi. Aluerahalla tuetaan alueen
yhteisöllistä ja osallistujille maksutonta ja tilapäistä toimintaa. Aluerahaa myönnetään tapahtumiin, näyttelyihin, kerhoihin, ilmaiseksi jaettavien aluejulkaisujen laadintaan jne.

Aluerahaa voivat hakea yhdistykset, ryhmät tai yritys. Yksittäiselle henkilölle ei aluerahaa myönnetä. Rahaa ei voi käyttää kaupungin tuottamien palvelujen ylläpitämiseen eikä yhdistysten, tms. varsinaiseen toimintaan. Hankkeelle myönnetty alueraha tulee käyttää kokonaan hankkeeseen.
Omarahoitus
Hankehakijalla tulee olla hankkeessa myös omaa rahoitusta.

Hankkeeseen sitoutuminen
Aluerahan saajan tulee sitoutua hoitamaan hankkeensa ja siihen liittyvän raportoinnin ohjeiden mukaisesti. Hankkeen vastuuhenkilöiden vaihtumisesta on ilmoitettava aluekoordinaattorille.

Raportointi
Aluerahan saaja raportoi aluerahan käytöstä sähköisellä raporttilomakkeella viimeistään 16.12.2018. Mikäli hanke ei toteudu, alueraha peritään takaisin.