Lännen alueverkoston tapaamiset

13.8.2019 Syyskauden aloitus – ikähmisten liikunta

Lännen alueverkoston syyskauden ensimmäinen tapaaminen 13.8.2019 klo 17-18.30 Lielahtikeskuksessa. Aiheena kuukausittaisten tilaisuuksien ajankohdat ja aiheet. Alueverkoston yhtenä pysyvänä teemana on ollut liikkumisen edistäminen – tässä tapaamisessa kerrottiin suunnitteilla olevasta ikäihmisten liikuntaraadista ja mietittiin keinoja, miten matalalla kynnyksellä voitaisiin edistää yhteisöllisyyttä ja toimintakykyä edistävää liikuntaa? Lisäksi tietoa Harjun seurakunnan järjestämästä olohuonemaisista ”Keskiviikon keitokset”-tilaisuuksista Lielahden kirkolla.

Lännen alueverkosto tapaaminen diat 130819

 

11.6.2019 Kestävä Tampere 2030 – mitä voimme tehdä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi?

Tampereen tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Melkein 70 prosenttia koko Suomen kasvihuonepäästöistä on lähtöisin elintavoistamme. Suurin osa päästöistä syntyy siitä, miten asumme, liikumme, syömme ja mitä ostamme. Alue-verkostoissa pohdittiin kevään aikana, miten ilmastopäästöjä saadaan pienennettyä. Tilaisuuksissa kerrottiin, mitä kaupunki tekee päästöjen vähentämiseksi. Päätavoitteena tilaisuuksissa on kuitenkin ollut tunnistaa yhdessä asukkaiden ja muiden toimijoiden kanssa, mitkä ovat kullakin alueella merkittävimmät esteet kestävien elämäntapojen toteuttamisessa ja löytää niihin uusia ratkaisuja. Ratkaisut voivat olla joko kaupungin tekemiä tai alueiden asukkaiden, yhdistysten ja yritysten itsensä kehittämiä.

Lännen alueverkosto 110619 Kestävä Tampere 2030

 

4.6.2019 Tesoman junaseisakkeen ratasuunnitelmat

Tesoman lähijunaseisakkeen suunnittelu on käynnissä. Tesoman yhteisökahvilassa tiistaina 4.6.2019 järjestetyssä yleisötilaisuudessa esiteltiin ajankohtaista suunnittelutilannetta.

Yleisötilaisuuden esitykset ja diat Väyläviraston sivulla osoitteessa https://vayla.fi/tesoma#.XVPa_0FS9aQ

 

21.5. 2019 Pientalojen korjausrakentaminen ja energiansäästö

Lännen alueverkosto toteutti tiistaina 21.5.2019 klo 17 Lielahden kirjaston Tuike-salissa yhdessä Ekokumppanit Oy:n ja energia-asioiden yhteistyökumppaneiden kanssa asukkaille maksuttoman koulutusillan HYVINVOIVA JA ENERGIATEHOKAS OMAKOTITALO. Illan kolme teemaa olivat:

klo 16 Korjausrakentaminen ja sisäilma – Jarno Hämäläinen, ASUA Group
klo 17 Sähkölämmitteisen talon energiatehokkuus – Pirkko Harsia, TAMK
klo 17.30 Aurinkosähkön hyödyntäminen omakotitalossa – Matias Peräinen, Finnwind

Rakentamisen energianeuvonnan Ranen sivulla https://neuvoo.fi/pientalot lisää tietoa pientalojen korjaus- ja energia-asioista.

 

14.5.2019  Lielahti-Lentävänniemen alueen asiointi- ja kulkureitit sekä levähdyspenkit

Lielahden kirjaston Tuike-salissa tiistaina 14.5.2019 klo 17 järjestetyssä tilaisuudessa oli mahdollisuus keskustella alueen asiointi- ja kulkureiteistä, levähdyspaikoista jne. viheralueiden suunnittelun ja rakennuttamisen asiantuntijan kanssa.

Lännen alueverkosto muistio 140519

 

Tesoman alueen kaavahankkeiden esittely 9.4.2019

Tesoman keskusta-alueen kehittämissuunnitelmien esittelytilaisuus Tesoman hyvinvointikeskuksen yhteisökahvilassa kokosi Tesoman hyvinvointikeskuksen yksivuotisjuhlaviikon merkeissä runsaslukuisen joukon alueen asukkaita ja toimijoita.

Tilaisuudessa esiteltiin Tesomakuja 6 korttelialueen asemakaavanmuutoksen, Lamminpään Nauhatehtaan, Raholan radanvarsikorttelin,  Tohlopinrannan ja Käräjätörmän ja Taimisto-Tuomarinkadun asemakaavojen suunnittelutilannetta.

Omana kokonaisuutenaan esiteltiin nähtävillä olevan Tesomajärven koulun tontin kaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa ja sen tueksi järjestettävän korttelikilpailun tavoitteita;  tontin muuttamisella asumiskäyttöön tavoitellaan ennen muuta perheille sopivaa monimuotoista, keskitehokasta ja kohtuuhintaista kerrostaloasumista. Suunnittelussa huomioidaan puuston säilyttäminen ja alueen maisema-arvot, samoin virkistys ja kevyenliikenteen yhteydet sekä palvelujen saavutettavuus.  Korttelikilpailu on tarkoitus käynnistää toukokuussa ja ratkaista syksyllä. Asemakaavaehdotus etenee vuodenvaihteessa 2019-20 yhdyskuntalautakunnan käsiteltäväksi ja sen jälkeen valtuuston päätettäväksi.

Junalla Tesomalle?

Tesoman aseman suunnittelu on edennyt esisuunnitelmien ja vuonna 2018 hyväksytyn asemakaavan pohjalta vuoden 2019 loppuun mennessä valmistuvaksi ratasuunnitelmaksi. Tampereen seutu on mukana lähijunapilotissa 15.12.2019-19.6.2022. Porin IC-junien lisäksi Tampereen ja Nokian välillä liikennöivät lähijunat pysähtyvät Tesomalla heti kun asema on toteutettu. Matka-ajaksi Tesomalta Tampereen rautatieasemalle on laskettu 10 minuuttia.

Liite: Lännen kaavoitushankkeet Tesoma yleisötilaisuus 20190409

 

Raitiotien toisen vaiheen päätepysäkin asemakaavan muutoksen esittely alueverkostossa 12.3.2019

Rakenteilla olevan Tampereen raitiotien läntisen jatko-osuuden suunnittelu on meneillään. Lentävänniemeen sijoittuvan päätepysäkin alueen asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 28.3.2019 saakka kaupungin verkkosivuilla ja Palvelupiste Frenckellissä. Hankkeen aineistoja esiteltiin kaikille avoimessa alueverkoston illassa Lielahtikeskuksessa tiistaina 12.3.2019.  Tilaisuudessa oli esillä myös muita läntisen alueen suunnittelukohteita kuten Hiedanranta sekä raitiotien katusuunnitelmia.

Asemakaavamuutos koskee Halkoniemenkadun päätettä ja Pyhällönpuiston eteläosaa, jotka ovat katu- ja puistoalueita. Tavoitteena on mahdollistaa raitiotien pysäkin rakentaminen Halkoniemenkadulle ja päätteen rakentaminen Pyhällönpuistoon siten, että luontoarvot voidaan ottaa huomioon. Suunnittelualueen omistaa Tampereen kaupunki.

Raitiotien läntistä reittiä suunnitellaan Pirkankadulta Sepänkadun kautta Paasikivenkadulle ja sieltä Rantatielle, sillalla Paasikiventien yli Hiedanrantaan ja siitä edelleen Niemenrannan kautta Lentävänniemeen. Osana kehitysvaihetta suunnitellaan myös pistoraide Hiedanrannasta Lielahteen. Tavoitteena on, että raitiotiejärjestelmän osan 2 rakentamisesta päätetään valtuustossa viimeistään lokakuussa 2020.

 

Lue kaupungin tiedote osoitteessa https://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/ajankohtaista/tiedotteet/2019/03/07032019_3.html

Liite esitysdiat: Lännen_hankkeet_Lielahtikeskus_yleisötilaisuus_20190312

 

Raitiotien päätepyskäkin suunnittelua esitellään myös kaavoittajan tapaamisessa tiistaina 19.3.2019 klo 15.00-18.00 Lentävänniemen seurakuntakodilla, osoitteessa Halkoniemenkatu 1.

 

Lännen alueverkoston vuoden 2019 aluerahan jakaminen

Tampereen kaupungin alueverkostot kokoontuvat helmikuussa tekemään esitykset aluerahan jaosta. Aluerahalla tuetaan vuosittain Tampereen viiden alueen yhteisöllistä toimintaa. Alueverkostojen kokoontumiset ovat kaikille avoimia, ja niihin myös aluerahan hakijoilla on mahdollisuus tulla esittelemään hakemuksiaan.

Aluerahaa jaetaan Tampereella vuosittain viidelle eri alueelle yhteisöllisen, osallistujille maksuttoman ja tilapäisen toiminnan järjestämiseen.

Tänä vuonna aluerahaa myönnetään yhteensä 20 000 euroa, josta jokaiselle alueelle on suunnattu 4 000 euroa. Alueraha jaetaan useamman hakijan kesken. Alueverkostoilla riittääkin pohdittavaa, minkälaisen esityksen rahan jaosta tekevät, sillä yhteensä aluerahahakemuksia saapui yli 90, joissa haettiin rahaa yli 70 000 euroa. Eniten hakemuksia sai koillinen, jossa 29 hakemuksella haettiin 16 610 euroa. Lännen aluerahaa haki 21 yhteensä 12 300 euron edestä ja keskustassa 15 yhteensä 21 100 euroa. Kaakko sai 14 hakemusta, joissa haetaan 9 650 euroa ja etelä 13 hakemusta, joiden yhteissumma on 10 900 euroa.

Päätöksen aluerahojen jaosta esitysten perusteella tekee hyvinvointipalvelujen johtaja.

Viime vuonna aluerahalla tuettiin lähes 50 tapahtuman ja kerhon järjestämistä. Rahaa jaettiin myös alueellisien julkaisujen tekemistä.

Lännen alueverkosto kokoontui tiistaina 12.2.2019 Tesoman hyvinvointikeskuksessa. Illan aikana hakijoilla oli mahdollisuus esitellä hankettaan. Alueverkoston esitys julkaistaan täällä sivulla tilaisuuden muistion valmistumisen jälkeen.

Lännen alueverkosto diat 120219

 

Tukea alueelliseen toimintaan aluerahalla ja hankkeisiin joukkorahoituksella

Lännen alueverkoston vuoden 2019 ensimmäisessä tapaamisessa tiistaina 15.1.2019 Lielahtikeskuksessa kerrattiin yhteenvetona vuoden 2018 tilaisuudet, toiminnan teemat ja yhteistyökumppanit. Palveluihin liittyviä aiheita olivat päiväkoti- ja kouluverkko, tulevaisuuden ite-piste sekä lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointi. Tulevaisuuden palvelujen saavutettavuuden näkökulmasta ennätysmäärä osanottajia oli joulukuun Joukkoliikenne, ratikka ja palvelubussi-tilaisuudessa. Muita vuoden 2018 aiheita olivat alueverkostotoiminnan käynnistymisen arviointi sekä turvallisuus- ja varautumiskoulutus.

Pysyviä alatyöryhmiä Lännen alueverkostossa on kolme

 • Lännen liikuntaverkosto, joka on vuoden aikana välittänyt tietoa alueen liikuntamahdollisuuksista,  toimittanut kolme kulttuuriliikunta-raittia sekä kartoittanut ikäihmisten matalan kynnyksen liikuntamahdollisuuksia.
 • Lielahti-Lentävänniemi-alueen työllisyysyhteistyöryhmä, joka toimiiTampereen kaupungin työllisyyspalvelujen sekä alueen yrittäjien ja  toimijoiden yhteisenä kehittämisfoorumina. Ensimmäinen tapaaminen oli elokuussa ja toinen marraskuussa. Kaikki Lielahti-Lentävänniemi-alueen yrittäjät ovat tervetulleita mukaan! Lisätietoa aluekoordinaattorilta.
 • #lännenlapsetnuoretperheet– ryhmä perustettiin marraskuun alueverkoston jälkeen. Ryhmän sähköpostilistalle voivat ilmoittautua alueen lasten, nuorten ja perheiden parissa toimivat ja heidän hyvinvoinnistaan kiinnostuneet. Lielahti-Lentävänniemi-alueen toimijat ovat kokoamassa alueen kohtaamispaikoista esitettä ja järjestämässä huhtikuun alkuun sijoittuvaa Tule mukaan-tapahtumakokonaisuutta. Tesoman hyvinvointikeskuksen yhteisökahvila toteuttaa samoin kevään kuluessa lapsille, nuorille ja perheille suunnattua toimintaa.

Tammikuun alueverkostossa kuultiin Tampereen kaupungin joukkorahoitus-hankkeesta. Projektipäällikkö Lilli-Noora Siikasmaa kertoi mahdollisuudesta hakea pormestain lupaamaa rahoitusta hankkeisiin, jotka

 • elävöittävät kaupunkia ja tuottavat iloa, yhteisöllisyyttä ja sisältöä sen asukkaille
 • tukevat alueesi omaleimaisuutta tai alueen kehittämistä
 • vastaavat johonkin paikalliseen haasteeseen tai mahdollisuuteen uudella tavalla
 • kehittävät paikallisten asukkaiden taitoja ja parantavat mahdollisuuksia toimia alueella
 • parantavat ympäristöä/ovat kestävän kehityksen periaatteiden mukaisia
 • tukevat asukkaiden osallistumista alueella.

Lännen alueverkoston aluerahaa on puolestaan  mahdollisuus saada erilaisiin yhteisöllisiin, osallistujille maksuttomiin aluetapahtumiin, talkoisiin tai vaikkapa esitteisiin. Hakuaika jatkuu 27.1.2019 asti, minkä jälkeen koonti aiheista ja hakijoista tulee alueverkoston nettisivulle kaikkien nähtäville. Alueverkoston 12.2. tapaamisessa laaditaan esitys lännen aluerahan jakamisesta.

Muina alueasioina todettiin

 • hyvinvointikeskusten jalkautuvat matalan kynnyksen palvelut: Lielahtikeskuksen 2. krs aula sekä Tesoman hyvinvointikeskuksen yhteisökahvila ja terveyskioski
 • 112-päivä Lielahtikeskuksessa la 9.2.2019 klo 11-15: mm. Maltti ja Valtti, Super Sam, ikäihmisten turvallisuus
 • 22.2. klo 8-9 kesätyöinfo alueen yrittäjille Lielahden palvelukeskuksen ravintolassa (ennakkoilm. aluekoordinaattorille)
 • Lännen liikuntaverkosto: Tampereen kaupungin perheliikunta-hanke, ikäihmisten omatoiminen kuntoharjoittelu, Rauharinniemen Lapinraunioiden-kulttuurikävelyraitti tulossa
 • 6.3. suunnitteilla koko kaupungin päivähoitotori Koskikeskuksessa – lännen lapsiperheiden toimijat mukaan!
 • Lielahtikeskus 5-vuotisjuhlat, tapahtumapäivä 28.-30.3., mm. Ikioma hyvinvointi, Lastenkulttuurikeskus Rulla, työllisyyspalvelujen Road Show, Soiva Sammakko Lielahden kirjastolla
 • Lielahti-Lentävänniemi-alueen toimijoiden yhteinen lastenjuhla Lielahden kartanossa lauantaina 6.4.2019
 • Tesoman hyvinvointikeskuksen 1-vuotisjuhlaviikko 8.-14.4.2019

Lännen alueverkosto 150119-diat

 

Lännen alueverkoston joukkkoliikenne-ilta 4.12.2018

Alueverkoston, Tampereen seudun joukkoliikenteen, Ratikkahankkeen ja Pali-palvelubussiliikenteen yhteisessä illassa tiistaina 4.12.2018 klo 17-19 Lielahden kirjaston Tuike-salissa

 • kerrottiin raitiotien suunnittelusta välille Pyynikintori – Lentävänniemi,
 • esiteltiin linjastoluonnosta ja joukkoliikennepalveluja vuonna 2021, samoin kuin ajankohtaisia palveluliikenteen asioita,
 • esiteltiin ja kerättiin palautetta katusuunnitelmaluonnoksista Sepänkadulle, Paasikivenkadulle, Rantatielle, Federleynkadulle ja Kehyskadulle
 • sekä annettiin tietoa päätöksenteko-aikataulusta ja vaikuttamis-mahdollisuuksista.

Raitiotie välille Pyynikintori – Lentävänniemi
Antti Haukka esitteli paikalle saapuneelle runsaslukuiselle osallistujajoukolle Raitiotien kehitysohjelmaa sekä

 • osan 1 toteutuksen aikataulua,
 • osan 2 suunnittelun, päätöksenteon ja toteutuksen aikataulua,
 • reittejä ja pysäkkejä ja
 • vuorovaikutusta ja tiedottamista hankkeen aikana.

Linjasto 2021
Riikka Salkonen kertoi Tampereen seudun joukkoliikennesuunnitelmista sekä läntisen alueen linjoista ja reitistä, joita on suunniteltu jo nyt vuotta 2021 varten, jolloin parhaillaan rakenteilla oleva ratikka liikennöi Pyynikintorille saakka. Linjastohankkeen suunnitelun aikana on vuorovaikutuksessa asukkaiden kanssa saatu todella runsaasti hyödyllisiä kommentteja, joiden pohjalta linjastosuunnitelmia on tarkennettu. Seuraavassa vaiheessa lähdetään tarkentamaan mm. aikatauluvaihtoehtoja.

Palvelubussiliikenne (Palit) läntisellä alueella
Ville- Matti Manninen Tuomi-logistiikasta esitteli palvelubussiliikenteen periaatteita ja käytäntöjä sekä alueella liikkuvia Paleja ja niiden käyttömahdollisuuksia. Tesoma alueella liikennöivää Pali 12 on mahdollista tilata myös Lielahtikeskukselle, jolloin asiakkaiden on mahdollista turvallisesti päästä esim. Tesoman jäähallin kuntosalille, uimahallille tai Tesoman hyvinvointikeskukseen.

Työskentelyä karttasuunnitelmien parissa
Ratikka-hankkeen, Linjasto 2021:n ja palvelubussiliikenteen edustajat jalkautuivat esitysten päätyttyä keskustelemaan asukkaiden kanssa illan aikana esillä olleiden suunnitelmaluonnosten äärellä. Samassa yhteydessä oli mahdollisuus myös saada tietoa ja antaa palautetta Sepänkadulle, Paasikivenkadulle, Rantatielle, Federleynkadulle ja Kehyskadulle laadituista katusuunnitelmaluonnoksista.

Esittely Linjasto2021 041218

Tampereen Ratikka esitysdiat 041218

PALI-esittely 041218

Tampereen seudun joukkoliikenne — Yleisötilaisuuksissa kiiteltiin vuorovaikutusta ja esitettiin linjastoon vielä muutostoiveita  20.12.2018

Joukkoliikenteen linjastosuunnitelmat olivat aiheina loppuvuodesta järjestetyissä alueverkoston tapaamisissa, joissa sai antaa palautetta ja keskustella loppuhiontaa vaille valmiin linjastoratkaisun luonnoksista vuodelle 2021. Tuolloin joukkoliikennettä hoidetaan sekä ratikan että bussiliikenteen voimin. Tilaisuuksiin osallistui parisataa asukasta.

Keväällä 2018 järjestetyissä ensimmäisissä asukastapaamisissa olivat kommentoitavina alustavat alueelliset luonnokset, joiden pohjalta syksyllä julkaistiin linjaston toinen versio. Nyt järjestetyissä yleisötilaisuuksissa esiteltiin suunnitelmaa, joissa sekä yleisötilaisuuksissa että verkossa annettua palautettua on pyritty mahdollisuuksien mukaan ottamaan huomioon.

Lielahtikeskuksessa 4.12. järjestetty tilaisuus oli yleisömenestys, osittain varmasti siksi, että tilaisuudessa esiteltiin linjastosuunnitelmien lisäksi ratikan toisen vaiheen suunnitelmia lännen suunnalla. Keskustelua heräsi erityisesti mahdollisuuksista asioida Lielahtikeskuksessa ja pääsy Länsi-Tampereen palveluiden äärelle. Linjalle 25 toivottiin jatkoa Tahmelasta edelleen länteen, mikä avaisi Tahmelasta mahdollisuuden liikkua sekä itään että länteen.

Hervantaan kokoontui 10.12. parikymmentä aktiivista joukkoliikenteen käyttäjää. Tilaisuudessa keskusteltiin erityisesti siitä, miten yhteys Hatanpään sairaalalle toteutetaan. Uusien luonnosten muuttuneista linjareiteistä löydettiin positiivisia muutoksia, mutta kehitettävää havaittiin olevan muun muassa Etelä-Hervannan linjastossa Näyttelijänkadulla.

Yliopistojen yhdistyminen ja kampusten välinen liikennöinti kiinnosti alueella. Hervannan ja keskustan kampusten väliset yhteydet muuttuvat, mutta säilyvät monipuolisina ja opiskelijoiden ja työntekijöiden siirtyminen kampusten välillä on otettu suunnittelussa huomioon.

Pääkirjasto Metsossa 11.12. oli paikalla parisenkymmentä bussiliikenteen ja ratikan yhteensovittamisesta kiinnostunutta. Uudet suunnitelmat keräsivät kiitosta siitä, että palautteita on selvästi kuunneltu. Sillekin riitti ymmärrystä, että joukkoliikenteen suunnittelussa on huomioitava suurten joukkojen liikkumista.

”Yleisötilaisuuksien järjestäminen on aina hyvä asia, vaikka ymmärrän, että oman työmatka-aikani piteneminen Veisusta vaihtojen myötä ei suunnittelijoiden päätä todennäköisesti muuta. Aion kertoa mielipiteeni jatkossakin ja antaa palautetta linjaston toimivuudesta, muutenhan oma näkökulmani jää suunnittelijoilta pimentoon. Ja kyllähän bussiliikennettä varmasti kehitetään jatkossakin, ei kehitys ratikan tuloon lopu”, totesi eräs yleisötilaisuuteen osallistuja.

Metson tilaisuudessa yleisöä askarruttivat bussilinjaston lisäksi lähijunat, kaupunkipyörät ja liityntäpysäköinti, jotka osaltaan vaikuttavat joukkoliikenteen tulevaisuuteen. Petsamon ja Veisun yhteydet ja Muotialantien turvallisuus puhuttivat, samoin toivottiin parempia yhteyksiä Satamakadulle sekä Kaakinmaalle. Keskustelua käytiin myös keskustan kävely- ja pyöräilyreiteistä. Länsi-Tampereelta toivottiin suoraa työmatkayhteyttä Hervantaan, koska vaihdollisena keskustan kautta matka kestää niin kauan, ettei se ole kilpailukykyinen henkilöauton kanssa.

Koilliskeskukseen oli 12.12. kerääntynyt täysi salillinen väkeä, lähes 80 henkeä, ja keskustelua käytiin sekä periaatteista että yksittäisistä aikatauluista ja yhteystarpeista. Paikalla oli sekä koululaisia että koulujen edustajia sekä paljon alueen asukkaita. Tilaisuudessa toivottiin kouluverkkoratkaisujen ottamista huomioon linjastoratkaisuissa. Koulu- ja päiväkotiyhteyksien lisäksi myös muiden palveluiden saavutettavuus nousi esille. Tärkeinä asioina alueella tunnistettiin kaupalliset palvelut ja liityntäpysäköintimahdollisuus. Yhteyksiä toivottiin muun muassa Kalevaan ja Jankaan.

Vaihtojen lisääntyminen herätti keskustelua edelleen, samoin se, miksi ratikkaan on pakko vaihtaa. Huolta kannettiin siitä, riittääkö ratikassa kaikille paikkoja ja Taysin alueella tilaa kaikille autoille ja ratikalle. Suunnittelun toivottiin kuuntelevan ammattikuljettajien mielipiteitä tarkasti ja ottavan ne huomioon kaikissa suunnittelun vaiheissa. Uusissa suunnitelmissa sai kiitosta toisen runkolinjan jatkaminen keskustaan saakka, kun edellisessä versiossa molemmat (sekä linja 1 että linja 8) oli katkaistu Taysille.

Suunnitelma vuoden 2021 bussilinjastosta kolmas versio julkaistaan tammikuussa, ja siitä voi edelleen antaa palautetta verkossa Linjasto2021-sivustolla. Päätös lopullisesta linjastosta tehdään Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnassa kevät-kesällä 2019.

Kevään aikana järjestetään vielä asukastilaisuuksia, muun muassa Härmälässä 17.1. Tervetuloa edelleen mukaan osallistumaan!

Lisää tietoa:

Linjasto2021-suunnittelusta http://joukkoliikenne.tampere.fi/ohjeita-ja-tietoa/linjasto2021.html

Tampereen Ratikka-hankkeen sivut https://www.tampereenratikka.fi/

Tampereen Pali-busseista Tampereen palvelubussiliikenne

Mitä alueen lapsille, nuorille ja perheille kuuluu?

Lännen alueverkoston tapaaminen tiistaina 6.11.2018 klo 17-19 Tesoman hyvinvointikeskuksen Lysti-salissa. Mukana asukkaiden lisäksi mm. kasvatus- ja opetuspalvelujen, nuorisopalvelujen, neuvolan, seurakunnan, Laidalla-projektin ja sosiaalityön edustajia.

Keväällä 2017 tehtyyn kouluterveyskyselyyn osallistuivat peruskoulun 8. ja 9. luokan oppilaat sekä lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden opiskelijat. Kyselyssä  ensimmäistä kertaa mukana myös peruskoulun 4. ja 5. luokkalaiset ja heidän huoltajansa. Kysely tuottaa monipuolista seurantatietoa lasten ja nuorten hyvinvoinnista, terveydestä, koulunkäynnistä ja avun saannista. Läntisen palvelualueen osalta tuloksia selvitti analyytikko Katri Heininen.

4. luokkalaisten vaikuttamispäivät on järjestetty vuosittain Monitoimitalolla. Siellä keväällä 2018 koottuja koululaisten ajatuksia koulusta ja asuinalueestaan esiteltiin myös illan aikana. Aineistosta esiin nousevia asioita olivat koulun piha ja tilat, turvattomuus liikenteessä, harrastusmahdollisuudet sekä asuinympäristön vihreys ja siisteys.

Eri nuorisotiloissa suoritetun kyselyn perusteella läntisen alueen nuoret ovat itse halunneet nostaa esiin vähävaraiset perheet, yhteisöllisyyden tunteen puutteen ja humalaiset. Kouluterveyskyselyn tuloksien osalta alueverkoston tapaamisessa keskusteltiin mm. kiusaamisesta ja kaveritaidoista, päihteiden käytöstä ja harrastuksista. Nuortenpalvelujen vetämässä Aarrekartta-ryhmätyöosuudessa käsiteltiin yksinäisyyttä, kiusaamista ja mielenterveyttä.

Ryhmätöiden pohjalta koko läntisen alueen yhdessä toteutettavaksi asiaksi sovittiin yksinäisyyden teemaviikko. Alueen hyvinvointikeskuksien, koulujen ja muiden tapahtumien tunnuksella ”Minttu nauha” kassissa, rintapielessä, koristeena jne. halutaan viestittää, että ”minulle saa puhua”, ”tule juttelemaan”, ”haluaisin juttuseuraa”… Kampanjan tavoitteena on myös suvaitsevaisuuden lisääminen; että kaikki ovat tasa-arvoisia kavereita toisille eikä erilaisuuden vuoksi tarvitse kiusata, hyvä yhteishenki, mutta muistaen ettei koskaan kuitenkaan ole valmista.  Toteutus eri ikävaiheissa varhaiskasvatuksessa (0-6 v), perusopetuksessa (7-12 v ja 13-16 v), samalla kannustetaan myös vanhempia ja muita toimijoita tulemaan mukaan! Lisäksi mielenterveyden edistämisen näkökulmasta voidaan oikeasti kysyä ”Miten menee?” ja miettiä, kuka voisi auttaa? Yksittäistäkin viestiä voidaan viedä matalalla kynnyksellä eteenpäin ”verkko”-periaatteella, jolloin kuulija ”heilauttaa verkkoa kokemusasiantuntijan suuntaan” (kouluympäristössä, vertaisryhmissä jne).

Kampanjan suunnitteluun osallistuvat voivat toimittaa sähköpostiosoitteensa aluekoordinaattorille, joka kutsuu jatkossa yhteisiin suunnittelupalavereihin. Ryhmä toimii Lännen alueverkoston pysyvänä alatyöryhmänä #lännenlapsetnuoretperheet, ja ryhmän toiminnasta löytyy jatkossa tietoa Lännen alueverkoston nettisivulta. Ryhmän ensimmäinen suunnittelutaapaaminen perjantaina 30.11.2018 klo 10 Lielahtikeskuksessa, neuvottelutila Pilke. Ilmoittautumiset aluekoordinaattorille!

Juliste 061118 Tesoma lännen lasten nuorten ja perheiden ilta

Lännen alueverkosto 061118

Mietityttääkö jokin asia kotikulmillasi – mitä voisimme yhdessä tehdä?

Lännen alueverkoston tapaaminen tiistaina 9.10.2018 klo 17-19 Lielahden kirjaston Tuike-salissa. Lokakuussa kaikkien alueverkostojen yhteisenä teemana olivat alueen ajankohtaiset asiat. Lue tiedote tästä!

”Kysy ja kerro alueesta ja sen palveluista”-asioiden tammi-elokuun yhteenveto

 • Lielahtikeskuksessa ja Tesoman yhteistökahvilassa jätettyjen kysymysten ja saatujen vastausten koonti Lielahtikeskuksen ilmoitustaululla ja sähköisenä alueportaalissa https://lielahtikeskus.fi/lannen-alueverkosto/monipuolista-toimintaymparistotietoa/
 • keskeisinä teemoina ikäihmisten omaehtoisen kuntoilun edistäminen, penkkien saaminen asiointi- ja kulkuväylien varrelle sekä pysäkeille, liikenneturvallisuuden parantaminen sekä palvelujen saavutettavuus Palibusseilla.

”Mitä alueella pitäisi tehdä” – alueverkoston tapaamisessa esille nostettiin seuraavia teemoja

 • aluekulttuuriin panostaminen: Ahjolan, Rientolan ja Enqvistin historia näkyväksi
 • Lielahden liikekeskusalueen kehittäminen ja viihtyisyyden lisääminen: piha- tai katumarkkinat Lielahteen, Lielahtipäivät kesäisenä viikonloppuna, siivoustalkoot keväisin ja syksyisin sekä vuorovaikutus Lielahden ja tulevan Hiedanrannan / Uuden Lielahden välillä
 • katualueiden kunto, talvikunnossapito sekä valaistuksen parantaminen: kevyenliikenteen väylät ja bussipysäkit, pysäkkialueiden väljentäminen parantaisi liikenneturvallisuutta ja liikenteen sujuvuutta, bussipysäkeille valaistusta ja liiketunnistimella toimivaa ’taukojumppamusiikkia’, katuopasteiden parantaminen ajantasalle, katujen korkeusaseman ja linjauksen tarkistaminen (Matilda Niemen katu, Isoniemenkatu ja Lielahdenkatu-risteys – autojen valot sokaisevat), Lielahdessa tarvetta liityntäparkkipaikalle
 • uimarannat: Lielahti-Lentävänniemi-alueen sekä Tesoman uimarantojen kunnostaminen, esteettömän uimarannan ja onkipaikan järjestäminen, koirien uimapaikan sijainti
 • Tesomajärven ympäristön kunnostustarpeet: sovitaan Tesoma-seuran toimittaman listan pohjalta vihersuunnittelun ja asukkaiden yhteinen palaveri Tesoman yhteisökahvilaan sekä katselmuskäynti järven ympäristöön
 • lasten ja nuorten asiat: koulun alueen roskaisuuteen huomiota, enemmän roskiksia ja niiden tyhjennykseen panostamista, Lielahdessa nuorten oleskelua varten avoin, katettu tila

Aluekoordinaattori toimittaa em. asioiden eteenpäin viemiseksi yksityiskohtaisemmat koonnit ao. palveluista vastaaville tahoille:

 • aluekulttuuri: kulttuuripalvelut
 • Lielahden keskusta-alueen viihtyisyys: kaupunkiympäristön kehittäminen
 • katualueet, kevyenliikenteen väylät, penkit ja pysäkkiasiat:  liikenne- ja katusuunnittelu
 • uimarannat sekä Tesomajärven ympäristö: vihersuunnittelu
 • lasten ja nuorten asiat: 6.11. Mitä kuuluu alueen lapsille, nuorille ja perheille-ilta
 • ikäihmisten kuntoilumahdollisuudet: alueverkoston pysyvän alatyöryhmän Lännen liikuntaverkoston tilaisuus loka-marraskuun aikana
 • muut yksittäiset asiat ja palvelut: alueen ao. palvelujen järjestäjät

Muut ajankohtaiset asiat

 • Lielahtikeskuksen asiakaskyselylaitteen syyskuun vastauksista todettiin, että esim. omalla autolla asioivia oli 39 %, bussilla kulkevia 26 %, samoin kävellen tai pyörällä liikkuneita, kauppakeskuksen palveluihin toivottiin uutta ruokapaikkaa sekä ikäihmisille edullista kuntosalia. Joku vastaajista haluaa ”olla vaan ja nauttia”.
 • Lielahtikeskuksessa käyttöön loppusyksystä pysäköinninvalvonta.
 • Lielahtikeskuksen 2. krs tasanteella Uusi info-piste ja selailukansiossa tietoa oman hyvinvoinnin edistämisestä sekä loppuvuoden maksuttomista ja ilman ajanvarausta tarjolla olevista palveluista (mm. terveysneuvonta, fysioterapia jne.)
 • Lielahtikeskus ja Lielahden nuorisokeskus-yhteistyötapaaminen oli elokuussa, seuraavan kerran 6.11. alueverkoston illan yhteydessä
 • Etsivä vanhustyö-hankkeet Markku Matkaava Lentävänniemessä ja Iloa Arkeen Tesoman hyvinvointikeskuksessa
 • 72 h-varautumiskoulutus 16.10 klo 11.30 Tesoman hyvinvointikeskuksessa ja 31.10. klo 12.30 Lielahden palvelukeskuksessa
 • Lapsiperhe-lauantai 27.10. Tesoman hyvinvointikeskuksessa
 • 11. Lielahti-Lentävänniemi-alueen työllisyysyhteistyöryhmän tapaaminen SPR:n Kontissa: alkuvuoden kesätyörekry-tapahtuman suunnittelu

Aluetiedotus

 • tilaisuudet ja alueen palvelut alueportaalissa lielahtikeskus.fi, alueverkosto facebookissa ja Aamulehden menot-palstalla sekä kirjastojen info-näytöillä

 Seuraava tapaaminen

 • ”Kysy ja kerro alueesta ja sen palveluista” maanantaisin klo 9-11 (Lielahtikeskus) ja keskiviikkona 24.10. klo 13-16 (Tesoman hyvinvointikeskus)
 • tiistaina 6.11.2018 klo 17-19 (kahvit 16.30) Tesoman hyvinvointikeskuksessa,. Tesomankatu 4. ”Mitä kuuluu alueen lapsille, nuorille ja perheille”-ilta.

Yhteydenotot, aluealoitteet ja tiedot tapahtumakalenteriin aluekoordinaattorille tai [email protected]

Lännen alueverkosto tapaamisen diat 091018

Syyskuun tapaamisessa Alueverkosto-toiminnan käynnistymisen arviointi

Lännen alueverkoston toiminta käynnistyi vuosi sitten syyskuussa 2017. Alkuvuodesta 2018 toteutettiin osana kaikkien alueverkostojen arviointia kysely alueen yhteistyöstä, osallistumisesta ja kaikille avoimesta alueverkostotoiminnasta. Lännessä kyselylomakkeita palautettiin kahdeksan. Vastaajien enemmistö oli asukkaita, lisäksi lomakkeen täytti kaksi yrittäjää ja kaupungin työntekijää. Osallistujamäärä tilaisuuksissa on vaihdellut muutamasta noin 50 henkilöön (valtuuston puheenjohtajan ja pormestarin asukasilta toukokuussa 2018).

Asukaskyselyssä parhaina tiedonlähteinä pidettiin sosiaalista mediaa ja aluekoordinaattorilta saatua tietoa. Ilmoitustaulu, Aamulehti ja paikallisradio mainittiin myös. Puolet vastaajista katsoi, että alueverkoston välityksellä voi vaikuttaa suunnitelmiin ja palvelujen kehittämiseen. Neljä kiinnostavinta teemaa toiminnassa ovat kyselyn perusteella alueen asukkaisiin tutustuminen sekä tapahtumien ideointi ja toteuttaminen yhdessä muiden kanssa. Tiedon saaminen alueesta ja toisten näkemysten kuunteleminen sekä yhteisen näkemyksen rakentaminen ovat tärkeitä asioita, samoin alueen yritysten, järjestöjen ja kaupungin työntekijöiden tapaamiset.

Lännen alueverkostossa käsitellyt asiat ovat koskeneet aluekulttuuria, aluetietoa ja -tiedotusta, hyvinvoinnin edistämistä, kaupunkiympäristön palveluja, lapsiperheiden palveluja ja liikunnan edistämistä. Yhteisöllisyys ja alueyhteistyö esim. matalan kynnyksen palvelujen järjestämisessä on ollut olennainen osa toimintaa. Pysyviä alatyöryhmiä on kolme: Lännen liikuntaverkosto (2017), #likennuoret-ryhmä (kevät 2018) sekä alueellinen työllisyydenhoidon yhteistyöryhmä (syksy 2018).

Mitä opittavaa?
Edelleen tarvitaan tietoa alueverkoston toiminnasta, samoin  siitä, miten tapaamisissa koottu kokemustieto on huomioitu? Alueen toimijat voisivat entistä paremmin hyödyntää alueverkostoa ideoidensa ja toimintansa edistämiseksi. Uuden toimintatavan tunnettuus sekä suunnittelijoiden ja toimihenkilöiden osallistuminen ovat tulevaisuuden haasteita.

Alueen ajankohtaisia asioita
Palvelujen ja toiminnan kehittämiseksi kerätään kuukausittain tietoa Lielahtikeskuksen asiakaskyselylaitteella, Kysy ja kerro-seinän ja Tesoma-tapaamisten sekä Tesoman hyvinvointikeskuksen neuvontaan jätettyjen palautteiden välityksellä. Elokuun aikana niissä nostettiin esiin mm.
•    kevyen liikenteen väylien merkitys ja turvallisuus
•    ulkokuntosalin saaminen Lentävänniemeen
•    ikäihmisten kuntosalivuorot Nääshallissa ja kohonneet asiakasmaksut
•    levähtämistä varten penkkejä bussipysäkeille, kuntoilu- ja asiointireittien varrelle
•    kysymys Epilänharjun pohjavesien laadusta sekä
•    nuorten toiveet omasta hengailupaikasta, tramboliinista, tanssista ja herkuista.
Palvelujen järjestäjiltä saatujen vastausten perusteella kevyenliikenteen väylien säästökohteita ei vielä ole päätetty. Liikuntapaikkamaksujen korotus on osa talouden tasapainottamisohjelmaa. Tietoa on saatu myös, että uutta koirapuistoa suunnitellaan Sellupuistoon maisemapellon viereen. Epilänharjun pohjavesitilanteesta tarvitaan tarkempaa kohdetietoa. Nuorten toiveita käsiteltiin 5.9. #likennuoret-ryhmässä (kauppakeskus, kirjasto, vanhempainyhdistys, srk, etsivä nuorisotyö ja Sirkus Fokus). Etsivä nuorisotyö jalkautuu alueelle kartoittamaan nuorten toiveita, yhteyttä pidetään myös Lielahti-Lentävänniemi-alueen toimijaverkoston kanssa.

Aloitteena alueverkoston tapaamisessa jätettiin esitykset pienen moduuli-kuntosalin saamiseksi ikääntyville ja työikäisille Westerin tiloihin (ihan tavallisia laitteita) sekä ompelukone-sopesta Sampolan tapaan (Bernina laatuompelukone ja saumuri).

Vuoden 2018 aluerahasta palautui 150 €, ja se päätettiin aluekoordinaattorin esityksestä jakaa kolmeen osaan alueverkoston joulukahvi/gögi-tarjoiluihin Kansalaistalo Mansikkapaikan, Rientolan ja Tesoman Wihreä Puun asiakkaille.
Liikuntaverkosto
Liikuntaluotsit jatkavat kuntoilukavereina Lielahden palvelukeskuksessa, Mielekästä liikunnan iloa-hanketta toteutetaan Rientolassa, Nääsvillen fysioterapeutti jalkautuu Lielahden ja Tesoman hyvinvointikeskuksiin ja aluekoordinaattori selvittää palvelukeskuksen asiakkaiden mahdollisuutta esim. kerran viikossa käyttää Lielahden koulun kuntosalia.

Muut ajankohtaiset asiat
•    Hämeen Pelastusliitto ry / Saku Rouvali järjestää lokakuussa asukkaille ja toimijoille suunnattua Varautumiskoulutusta, ilmoittautumiset Tesoman yhteisökahvilaan ja Lielahden palvelukeskukseen.
•    20.9. Ikioma hyvinvointini — Ite pop up-tapahtuma Lielahtikeskuksessa
•    27.10. alueen toimijoiden yhteinen Tesoman Lapsiperhe-lauantai

Seuraavat tapaamiset
(kahvitarjoilut klo 16.30)
•    9.10. klo 17-19 Lielahtikeskus – Koklaamo, ratkaisuja arjen haasteisiin
•    6.11. klo 17-19 Tesoman hyvinvointikeskus – Mitä lapsille, nuorille ja perheille kuuluu – alueellista hyvinvointitietoa
•    4.12. klo 17-19 Lielahtikeskus – Linjasto 2012 -tulevaisuuden joukkoliikennesuunnitelmat

Kysy ja kerro alueesta ja sen palveluista Tesoman hyvinvointikeskuksen yhteisökahvilassa keskiviikkona 3.10.2018 klo 13-16.

Liite: Lännen alueverkosto 040918

Lännen alueverkoston syyskauden 2018 käynnistyminen

Lännen alueverkoston Kysy ja kerro alueesta ja sen palveluista-iltapäivä järjestettiin 1.8.2018 klo 14-16 Tesoman hyvinvointikeskuksen yhteisökahvilassa. Asiakkaiden toiveena on, että tilaisuus alkaa aikaisemmin, koska viimeiset palvelubussit lähtevät 13.30 ja 14. Tämän vuoksi 29.8. tapaaminen jo klo 13 alkaen, ja silloin katsotaan aikaa vielä tarkemmin. Lännen yhteisten palvelujen saavuttamisen näkökulmasta keskusteltiin myös uudesta, vuosia kaivatusta bussiyhteydestä 71 Nokialta Tesoman hyvinvointikeskuksen, uima- ja jäähallin ohi Lielahteen ja edelleen Keskustorille. Kolmanneksi vaihdettiin Kotipirtillä Etsivää vanhustyötä tekevien Kati Mesiranta-Tynkkysen ja Laura Selin-Hannolan kanssa kesän kuulumisia. Sovittiin, että Lielahden palvelukeskuksen sosiaaliohjaaja Tuija Hyytiäinen tulee mukaan Etsivän vanhustyön verkostoon.

Lännen alueverkoston syyskauden ensimmäisessä illassa tiistaina 7.8. klo 17-19 Lielahden kirjastossa oli mahdollisuus kommentoida kesän aikana nähtävillä olleita Tesomankujan ja Niemenrannan III vaiheen kaavoja. Samoin esillä oli kaikkien alueverkostojen syyskauden aikataulut sekä tietoa ajankohtaisista asioista. Muiden osanottajien puuttuessa aluekoordinaattori esitteli paikalle saapuneelle Oulun kuntalaisvaikuttamisen koordinaattorille alueverkoston toimintaa sekä Tampereen kaupungin osallistumisen mallia.

Ajankohtaiset asiat ja kuulumiset

Asiakaspalautteet sekä nostoja Lielahtikeskuksen asiakaskyselylaitteen vastauksista
 • suuri osa vastanneista käyttää Lielahtikeskuksen yhteen koottuja palveluja useita kertoja viikossa ja useimmat tulevat kävellen tai omalla autolla. Koko lännen yhteisten palvelujen saavuttamisen näkökulmasta merkittävää uusi joukkoliikenneyhteys linja 71 Nokialta Tesoman kautta Lielahteen – kootaan esim. syksyn alussa ilmestyvästä Vapaalla lehdestä Tesoman jää- ja uimahallin edulliset kuntoiluvuorot Lännen alueportaaliin
 • enemmistö vastaajista ilmoitti, ettei ole tutustunut uusiin ihmisiin – osana tulevaisuuden ite-pisteen kehittämistä voidaan miettiä, miten yksinäiseksi itsensä tunteville voitaisiin tarjota paremmat mahdollisuudet tutustua toisiin ihmisiin?
 • suuri osa vastanneista ei vielä koe tarpeelliseksi osallistua palvelujen kehittämiseen. Kysy ja kerro-kysymyksien ja palautteen pohjalta on kuitenkin pystytty nopeastikin vaikuttamaan (esim. vanhan muuntajan poistaminen Haukiluomassa).
Syyskauden toiminta

Lännen alueverkoston tapaamiset

 • 7.8. klo 17-19, Lielahtikeskus
 • 4.9. klo 17-19, Tesoman hyvinvointikeskus
 • 9.10. klo 17-19 Lielahtikeskus
 • 6.11. klo 17-19 Tesoman hyvinvointikeskus
 • 4.12. klo 17-19 Lielahtikeskus

Kahvitarjoilut klo 16.30

 Alueverkoston tiedotus
Neuvontaa ja ohjausta
 • alueellista neuvontaa Lielahtikeskuksessa ma 9-11, Tesomalla arkisin klo 8-18 sekä alueverkosto kerran kk keskiviikkona klo 13/14-16
 • Lielahtikeskuksessa ikäihmisten palvelujen neuvontaa antaa palvelukeskuksen sosiaaliohjaaja
 • terveyspalvelujen neuvontaa Lielahdessa SPR:n terveydenhoitajan vastaanotto torstaisin klo 17-19 23.8., 27.9., 18.10., 15.11. ja 13.12. klo 17-19 kirjastossa
 • Lännen alueportaalissa lielahtikeskus.fi tietoa alueen palveluista ja tapahtumista, myös joukkoliikenteen aikatauluja
 • Palvelupiste Frenckell, Joukkoliikenteen asiakaspalvelu, terveyspalvelujen neuvonta- ja ajanvarauspuhelin, Kotitori sekä Maahanmuuttaja-info Mainio palvelevat koko kaupungin tasolla

Lännen liikuntaverkosto

Liikuntaluotsit kuntoilukavereina syyskaudella  27.8.–16.12.2018

 • kävelyryhmät Lielahtikeskus, palvelukeskuksen aulasta maanantaisin klo 10.30, 40-60 min lenkki sauvojen kanssa tai ilman
 • Lamminpää, Rauhanportilta, Rauhantie 21, torstaisin klo 10 sauvakävely
 • kuntosalivuoro Tesoman jäähallin kuntosali, Tuomarinkatu 7, tiistaisin klo 10-11, kertamaksu bussikortilla 2,20 €, käteisellä 4,40 €

Ohjatun liikunnan 2018-2019 Liikkuva Tampere-liite

 • jaetaan kotitalouksiin torstaina 9.8. Moron välissä, saatavilla myös kaupungin liikuntapaikoissa, uimahalleilla, pääkirjasto Metsossa sekä Kotitorilla 9.8. alkaen, myös luettavissa ohjatun liikunnan verkkosivuilla

Lännen kuntoilumahdollisuuksia

Lännen kulttuuriliikuntaraitit

Rientolan ohjattuja liikuntaryhmiä myös Lielahtikeskuksessa, ks. www.rientola.fi

Liikuntaneuvontaa, ajanvaraus liikuntaneuvontaan

 • Lielahden terveysasemalla aika 45 minuutin mittaiseen maksuttomaan neuvontaan terveysaseman ajanvarauksesta 03 5657 4847. Ei erillistä lähetettä. Liikunnanohjaajan puhelinneuvonta: tiistai klo 11–13, liikunnanohjaaja Sari Helminen 050 3648627, sähköposti Sari.[email protected] , ajan varaaminen liikuntaneuvontaan myös sähköisesti www.tampere.fi/soteasiointi

 Aluetiedotus

Muut ajankohtaiset asiat

 • Lielahtikeskus- ja Lielahden nuorisokeskus-yhteistyö – syyskuun alueverkostossa nuorten hyvinvointitietoa sekä Lielahden koulun liikuntapäivän kyselyn tuloksia, pyydetään vanhempainyhdistykset mukaan!
 • Lielahtikeskus ja Tampereen kaupungin työllisyydenhoito –alueyhteistyön käynnistäminen
 • Etsivä vanhustyö – Markku Matkaava Lentävänniemessä ja Iloa Arkeen Tesomalla
 • Rientolan Kulttuurisyksyn tapahtumat ja ohjattu toiminta (myös Lielahtikeskuksessa): ohjelma esim. Rientolan lehdessä ja www.rientola.fi

Liite:

Turvallisuus- ja varautumiskoulutuksen esittely 5.6.2018

Hämeen Pelastusliitto ry:n kouluttaja Saku Rouvali esitteli Lielahden kirjaston Tuike-salissa mm. taloyhtiöille, yhdistyksille, yhteisöille ja yleensä asiasta kiinnostuneille tarjolla olevaa maksutonta ”72 tuntia”-koulutusta.

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön ja Huoltovarmuuskeskuksen 72 tuntia -koulutuksen tavoitteena on herättelellä varautumaan poikkeusoloihin, esimerkiksi pitkiin sähkökatkoksiin.  Jokainen voi oppia varautumisen ja turvallisuuden perustaidot. Koulutuksessa tutustutaan erilaisiin riskeihin, toimintaan hätätilanteessa, kodin turvallisuuteen ja kotivaraan. SPEK vastaa koulutuksen ohella materiaalituotannosta sekä some- ja verkkopalveluista.

Kahden tunnin ilmaiseen koulutukseen voi ilmoittautua mm. Lännen alueverkoston kautta elokuun loppuun mennessä. Ilmoittautumislomake alueverkoston sivulla www.lielahtikeskus.fi. Ilmoittautumislomake (myös osoitteessa  https://palvelut2.tampere.fi/e3/lomakkeet/16533/lomake.html?)

Alueen ajankohtaiset asiat ja kuulumiset

 • Lielahtikeskuksen 2. kerroksen asiakaspalaute-laitteeseen toukokuussa jätettyjen vastausten perusteella Lielahtikeskuksessa päivittäin tai useita kertoja viikossa asioivia on ollut 12, viikottain 18 ja pari kertaa kuukaudessa asioivia 16.  Samalla kerralla sekä julkisia että yksityisiä palveluja käytti yli puolet vastaajista. Suurin osa kokee yhteen koottujen palvelujen paranteneen arjen sujuvuutta. Enemmistö vastaajista (32) saapui Lielahtikeskukseen kävellen, pyörällä ja bussilla, 24 omalla autolla. Palvelujen osalta toivottiin mainontaan lisää näkyvyyttä, samoin tempauksia uusien asiakkaiden saamiseksi. Julkisen puolen ja kirjaston palvelujen arvioitiin olevan huippuluokkaa, tosin kirjaston valikoimaa voisi laajentaa. Yleisesti toivottiin mahdollisuutta tavata uusia ihmisä, oleskella penkeillä, syödä, kahvitella ja viihtyä.
 • Lielahtikeskuksen palvelujen kesätiedote on saatavilla info-pisteessä ja sähköisenä alueportaalissa https://lielahtikeskus.fi/lannen-alueverkosto/alueen-julkisia-palveluja/
 • Koko läntisen alueen kesätapahtumista löytyy tietoa alueportaalin tapahtumakalenterista
 • Lännen alueverkoston syyskauden tilaisuuksien päivämäärät löytyvät samoin alueportaalista
 • Keskusteltiin alueverkoston toiminnasta tiedottamisesta: maksullisten lehti-ilmoitusten asemasta tietoa alueverkoston tapahtumista ja niissä käsitellyistä asioista voi milloin vaan käydä katsomassa vihreällä kukkalogolla merkityltä, koko läntisen alueeen alueportaalista osoitteessa lielahtikeskus.fi Sivulla on tietoa Tampereen kaupungin Lielahtikeskuksessa sijaitsevista palveluista, mutta myös yleisempää tietoa alueen toimijoiden kaikille avoimesta toiminnasta. Asukkaiden toiveesta alueverkoston tiedottamiseen on vuoden 2018 alusta otettu käytettöön Lännen alueverkoston facebook-sivu.
 • Toukokuussa Tesoman uudella yhtenäiskoululla järjestetyn valtuuston puheenjohtajan ja pormestarin asukasillan lyhyt koonti alueverkoston sivulla.

Muut ajankohtaiset asiat

Seuraavat tilaisuudet

 • Lännen alueverkoston Kysy ja kerro alueesta ja sen palveluista-iltapäivä keskiviikkona 1.8. klo 14-16 Tesoman hyvinvointikeskuksen yhteisökahvilassa, Tesomankatu 4.
 • Lännen alueverkosto tiistaina 7.8.2018 klo 17-19 (kahvit 16.30) Lielahden kirjaston Tuike-salissa, Antti Possin kuja 1. Alueen ajankohtaiset asiat, mahdollisuus jättää kommentteja Tesoman kaavasta 8538, kevätkaudella alueverkostossa esillä olleiden palautteiden ja ehdotusten toteutuminen sekä syksyn toiminnan suunnittelu.

Liitteet:

”Mitä meille tänään kuuluu?” – valtuuston puheenjohtajan ja pormestarin kevään asukasilta tiistaina 8.5.2018 Tesoman uuden koulun monitoimitilassa

Asukkaita kuulemassa ja heidän kanssaan keskustelemassa olivat valtuuston puheenjohtaja Anna-Kaisa Ikonen, pormestari Lauri Lyly sekä apulaispormestarit Aleksi Jäntti, Anna-Kaisa Heinämäki ja Johanna Loukaskorpi.

Palvelujen järjestämiseen vaikuttaa keskeisesti kaupungin talouden kuntoon saattamiseksi päätetty sopeuttamisohjelma. Lisäksi väkimäärän ja palvelutarpeiden kasvu asettavat omat haasteensa, totesi valtuuston puheenjohtaja Ikonen asukasiltaa avatessaan. Vaikka julkisen puolen palvelujen kysyntä on koko ajan kasvanut, on esimerkiksi Tesoman huhtikuussa avautunut hyvinvointikeskus mahdollistanut uusia tapoja tuottaa palveluja, mihin paikalla olleet kertoivatkin olevansa tyytyväisiä. Koko kaupungin tasolla suun terveydenhoidon valinnanvapauskokeilu on eräs keino parantaa hoitotakuun toteutumista.

Paikalla olleiden noin 50 osanottajan kysymykset kohdistuivat asuinympäristön viihtyisyyteen ja turvallisuuteen.  Myös mahdollisuus talkootoimin osallistua metsien ja puistoalueiden hoitoon kiinnosti osanottajia.  Lasten turvallinen liikkuminen osana koulu- ja joukkoliikenneverkkojen suunnittelua samoin kuin nk. Kaupin kannen rakentaminen, katujen kunnossapito ja tulevaisuuden lähijunaliikenne nousivat esiin keskustelun aikana.

Paikallisesti varsinkin huonosti liikkumaan pääsevien näkökulmasta pidettiin tärkeänä, että kulku- ja asiointireittien varrella on riittävästi levähtämiseen soveltuvia penkkejä. Laajemmassa mittakaavassa Hiedanranta ja joukkoliikenteen kehittäminen ovat tulevaisuuden asuin- ja maapoliittisia painopisteitä. Jatkossa Tesoman alueen asukkaille ja toimijoille merkityksellisiä hankkeita ovat Käräjätörmän monisukupolvisen yhteisökylän rakentuminen, Tesoman vanhan kirjastorakennuksen myynti sekä mahdollinen asuinrakentaminen Tesomajärven entisen koulun tontilla. Aurinkoisen asukasillan päätteeksi kokeiltiin vielä asukasiltapalautteen antamista mobiilipuhelimen välityksellä.

Liite:

Tulevaisuuden itsehoitopisteet 10.4.2018

Tampereella halutaan luoda ja kehittää ennaltaehkäiseviä ja matalan kynnyksen palveluja, jotka ovat kaikkien helposti saatavilla.Millaista itsehoitopistettä sinä käyttäisit? Mistä asioista ja miten haluaisit tietoa itsehoitopisteiltä? Millaiset palvelut auttaisivat sinua parhaiten pitämään huolta omasta hyvinvoinnistasi?

Tulevaisuuden itsehoitopisteitä koskeva kysely toteutettiin helmikuussa. Lännen alueverkoston huhtikuun tilaisuudessa esiteltiin kyselyn tuloksia ja keskusteltiin asukkaiden kanssa ite-pisteiden kehittämisestä.
Tampereella on 12 itsehoitopistettä, joihin kuka tahansa voi tulla esimerkiksi mittaamaan verenpaineensa, tekemään riskitestejä tai hakemaan tietoa terveellisistä elintavoista ja sairauksien hoidoista. Itsehoitopisteitä on esimerkiksi monissa palvelukeskuksissa ja Lielahdessa Lielahden terveysasemalla.

Kerran viikossa neljällä pisteellä on tavattavissa terveydenhoitaja, jolta voi ilman ajanvarausta kysyä neuvoa esimerkiksi painonhallintaan, ruokavalioon tai sairauksiin liittyen. Heiltä saa myös apua sähköisten sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttöön tai laboratoriotulosten tulkintaan.

Lännen alueverkostossa esiteltiin aluksi alkuvuodesta 2018 itsehoitopisteiden kehittämiseksi järjestetyn asukaskyselyn tulokset ja tämän jälkeen jatkettiin suunnittelutyötä ITE-työpajan neljässä pisteessä. Koonti työpajojen tuotoksista julkaistaan hieman myöhemmin www.lielahtikeskus.fi -sivulla kohdassa Alueen palvelut.

Alueverkoston tilaisuuden päätteeksi käytiin läpi Lielahtikeskuksen asiakaskyselylaitteen maaliskuun vastusten yhteenveto ja muut ajankohtaiset asiat.

Liitteet:

Lännen alueverkoston tilaisuus 6.3.2018

Lielahden palvelukeskuksen ravintola, klo 17-19

Kahvittelun lomassa tutustuttiin puolin ja toisin ja käytiin paikalla olleiden neljän nuoren kanssa keskustelua
•    Lielahden uudesta koulusta (”hieno”) ja nuorisotilasta (”mieluisa”)
•    nuorten jo v. 2011 esittämien toiveiden toteutumisesta (mm. kauppakeskus, uusi koripalloteline ja kenttä koulun pihalla)
•    digilaitteista
•    käyttäytymisestä koulun ulkopuolella (”joillakin nuorilla on tarve esittää jotakin”)
•    ja nuuskan käytöstä (”kaikki käyttävät”).
Pari nuorista oli jo aikaisemmin käynyt koululuokkansa kanssa tutustumassa palvelukeskuksen toimintaan ja pelannut ikäihmisten kanssa mm. bocciaa. Yhteistä toimintaa ja nuorten kuulemista luvattiin jatkossa kehittää yhdessä.

Lielahtikeskuksen sähköinen asiakasraati ja neuvontapisteen kysymykset

Helmikuun asiakaskyselylaitteen vastaukset on koostettu neljän teeman alle
•    arjen sujuvuus, palvelujen saavutettavuus, yhteisöllisyys ja mahdollisuus aktiiviseen toimintaan (ks. kokouksen dia-aineisto liitteenä)

Lielahtikeskuksen ”Kysy ja kerro”-seinällä on tiedusteltu mm.
•    Tesoman vanhan kirjastorakennuksen kohtaloa, samoin mitä nuorisokeskuksen salissa järjestetyille jumpille tapahtuu uuteen Tesomakeskukseen siirryttäessä (kirjastorakennukselle kaavassa erotettu oma tontti, toiminnoista ei vielä tietoa)
•    kuka rakentaa nk. asemakorttelia (tontti on Pirkanmaan Osuuskaupan, joka vastaa rakentamisesta).

Lielahtikeskuksen 112-päivän ja turvallisuusviikon kyselyn vastausten yhteenveto
(vastauksia 20 kpl, vastaajien ikä 15-85-vuotta,  vain 3-4 koki alueella turvattomuutta):
•    arjen suurin riski tai tapaturman aiheuttaja: lisääntynyt ”liikenneraivo”, auton alle jääminen, autojen ylinopeus ja pyöräilijöiden kova vauhti, liukkaus, huonosti hoidetut tiet (auraus ja hiekoitus), pelko kaatumisesta, tulipalo ja toisen välinpitämättömyys
•    omaa tai läheisen turvallisuutta voi lisätä: käymällä ensiapukurssi ja noudattamalla turvallisuusohjeita, laskemalla nopeusrajoituksia ja lisäämällä hidastetöyssyjä, huomioimalla jalankulkijat, teiden paremmalla kunnossapidolla (hiekoitus), tutustumalla naapureihin ja tarvittaessa apua hälyttämällä, tunnistamalla vaaranpaikat ja yhteisöllisyydellä (ei kuljeta yksin eikä tuijoteta omaan napaan)
•    turvallinen arki syntyy: yhteisten sääntöjen noudattamisesta, toisen huomioimisesta ja auttamisesta, tiedosta ja valistuksesta, asiallisesta käytöksestä, rauhallisuudesta ja ystävällisyydestä
•    pari kolme kommenttia kohdistui ulkolaisiin ja Ruotsin tilanteeseen, mutta
•    yleinen vaikutelma oli ”ei ole sattunut mitään, olen saanut kulkea rauhassa”.

Tampereen kaupungin päiväkoti- ja kouluverkkoselvitys 2018-2030
•    helmikuun nettikyselyn tulokset käsitellään 11.4.2018 klo 18 kaikille avoimessa tilaisuudessa valtuustosalissa
•    lännen osalta on vielä 7.-9.3 välisenä aikana mahdollisuus Lielahtikeskuksen yläaulassa sekä kauppakeskuksen Tenavatilassa kommentoida ja antaa palautetta kysymyksiin: mikä palveluverkossa on hyvää / huonoa / kehitettävää?

Ajankohtaiset asiat – ohjausta ja neuvontaa
•    Lielahtikeskuksen neuvontapiste maanantaisin klo 9-11
•    Lielahden terveysaseman ite-piste – terveydenhoitaja tavattavissa tiistaisin klo 13.30-15.30, itsehoitopisteellä on myös mahdollisuus tehdä erilaisia riskitestejä oman terveyden ja hyvinvoinnin kartoittamiseksi
•    Tampereen perheiden palveluita  http://tampereenpalvelut.fi/lapsiperheet/  ja
www.tampereenpalvelut.fi   uudenlainen asiakasneuvontasivusto, joka kokoaa yhteen tietoa Tampereella perheille tarjolla olevista yritysten, järjestöjen, Tampereen kaupungin sekä muiden palveluntuottajien palveluista.

Lännen liikuntaverkosto

Liikuntaneuvontaa saatavilla
•    ajanvaraus liikuntaneuvontaan Lielahden terveysasemalla: aika 45 minuutin mittaiseen maksuttomaan neuvontaan terveysaseman ajanvarauksen 03 5657 4847 kautta. Erillistä lähetettä ei tarvita ja puolison tai ystävän voi ottaa mukaan
•    liikunnanohjaajan puhelinneuvonta: tiistai klo 11 – 13, liikunnanohjaaja Sari Helminen puhelin 050 3648627, [email protected]
•    ajan varaaminen liikuntaneuvontaan onnistuu myös sähköisestä kalenterista osoitteessa www.tampere.fi/soteasiointi

Nuorten liikuntaneuvontaa
•    ajalla 8.1.-13.5.2018 keskiviikkoisin klo 12-14 Nuorten talo Ohjaamo, Puutarhakatu 2, liikunnanohjaaja Tuomo Sipinen, puh.040 188 1589, [email protected]

Lännen kuntoilumahdollisuuksia
•    https://lielahtikeskus.fi/lannen-alueverkosto/kuntoilumahdollisuuksia/
•    https://lielahtikeskus.fi/lannen-alueverkosto/lannen-liikuntaverkosto/
•    Latujen ja jääkenttien ajantasaiset tiedot http://www.mski.fi/tampere/main.jsp
Lännen kulttuuriliikuntaraitit
•    Possilan raitti kommentoitavana alueportaalissa https://lielahtikeskus.fi/lannen-alueverkosto/lannen-liikuntaverkosto/
Tampereen kaupungin hallinnoimien tilojen käyttövuorojen hakeminen
•    https://www.tampere.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/liikunta/kayttovuorot.html

Aluetiedotus
•    alueportaaliin www.lielahtikeskus.fi lisätty Alueen palvelut-sivulle tietoa julkisista ja muiden toimijoiden palveluista, Tampereen lapsiperheiden palveluista, liikenteestä ja liikkumisesta sekä monipuolista tilastotietoa läntisestä alueesta.

Muut ajankohtaiset asiat
•    alueverkostojen yhteinen info-ilta pääkirjasto Metson Lehmus-salissa torstaina 15.3.2018
•    aluetiedotus www.lielahtikeskus.fi  > Alueen palvelut sivulle mahdollista toimittaa alueverkostossa mukana olevien toimijoiden palveluja ja tapahtumia
•    elokuussa 2018 vapautuvien varhaiskasvatuspaikkojen ja avoimen varhaiskasvatuksen kerhopaikkojen haku Tampereella 5.-18.3.2018
•    Tesoman hyvinvointikeskus avautuu 9.4., avajaisviikon 9.-14.4. tapatumat https://omatesoma.net/  (alustava)
•    keskusteltiin mahdollisuudesta toimittaa Tesoman alueen historiallista kehitystä valottavaa aineistoa yhdessä Tesoma-seuran kanssa esim. sähköiseen muotoon.

Liitteet:

Seuraava tapaaminen

 • torstaina 15.3.2018 klo 17.30-19 alueverkostojen ilta pääkirjasto Metsossa, pohjakerros Lehmus-sali
 • tiistaina 10.4.2018 klo 17-19 (kahvit 16.30) Lielahden kirjaston Tuike-sali, Antti Possin kuja 1, kahvit 16.30.

Lännen alueverkosto helmikuussa

13.2.2018 klo 17-19 Lielahden kirjaston Tuike-sali

Esitys alueverkoston vuoden 2018 aluerahan jakamisesta

Lännen alueverkoston helmikuun tapaamisessa käytiin aluksi läpi Tampereen kaupungin alueellisen osallistumisen malli, alueverkoston toiminnan keskeiset asiat sekä tammikuun tapaamisessa esitetyt painopisteet vuodelle 2018.

Lielahtikeskuksen asiakaskysely-laitteen vastauksia oli tammikuussa jätetty 44 kpl. Palvelujen osalta uutena asiana nousi esiin kauppakeskuksen Tenavatilan toiminnan kiinnostavuus.

Alueraha-hakemuksia tuli määräaikaan mennessä 15 kpl, joiden yhteissumma oli 12 000 €.  Sääntöjen mukaan aluerahan tulee kohdentua alueen asukkaiden hyväksi. Jaettavana olevalla 5 000€ aluerahalla voidaan tukea alueen yhteisöllistä ja osallistujille maksutonta ja tilapäistä toimintaa, ja sitä myönnetään mm. tapahtumiin, näyttelyihin, kerhoihin, ilmaiseksi jaettavien aluejulkaisujen laadintaan.

Aluekoordinaattori esitteli hakemukset saapumisjärjestyksessä. Käydyssä keskustelussa päätettiin esittää aluerahan myöntämistä alueen omien toimijoiden hankkeisiin. Erityisesti korostettiin yhteisöllisyyttä edistävien sekä eri-ikäisten ja eri puolilla aluetta asuvien kanssakäymistä vahvistavien tapahtumien merkitystä.

Aluerahaa esitettiin Kotipirtti ry:lle Muistojen kultaiset vuodet 1952-58-tapahtumaan, Reuharinniemen lapinraunioiden adoptoijat ry:lle Pyhäinpäivän tilaisuuteen,Tesoman Miähet-ryhmälle Ristimäen TVA-kevättapahtumaan, esitteiden hankkimiseen sekä Tesoman hyvinvointikeskuksessa tapahtuvaan toiminnan esittelyyn,Rientolan Setlementti ry:lle Rientolan kulttuurikevät 2018-tapahtuma-kokonaisuuteen, Historiataulujen hankkimista varten Niemen kartanon pihan kävelyreitille,Gispo Oy:lle Open Street Map mapathon-tapahtuman järjestämiseen alueen nuorille, Rientolan Setlementti ry:lle yhdessä Lielahden koulun ja alueen toimijoiden kanssa toimittamaa Lielahti-lehteä varten, Setlementti Tampere ry:lle Wihreässä Puussa yhdessä lasten kanssa toteutettavaan Parasta minussa-valokuvausprojektiin sekä töiden esittelyyn Tesoman hyvinvointikeskuksessa, Wihreän Puun ja Tesoma-seuran yhteiseen Kaiken kansan iltamat-tapahtumaan, Wihreässä Puussa toteutettavia Voikaa hyvin – terveellistä kotiruokaa-kokkausiltoja varten, Tesoman yhteisökahvilan avajaisten ohjelmaan ja tapahtumiin lapsiperheitä varten sekä Kohtaamispaikka Wihreälle Puulle yhdessä alueen yhteistyöverkoston kanssa järjestämiin liikunnallisiin Vaunuralli-treffeihin.

Ajankohtaiset asiat – ohjausta ja neuvontaa

Valtakunnallinen Ohjaamo-viikko 12.-16.2.2018

 • matalan kynnyksen palvelupisteitä 16-29-vuotiaille nuorille – koulutus, työelämä, raha-asiat, asuminen, terveys, hyvinvointi, mielekäs arki
 • Tampereen Nuorten talo Ohjaamo ma-to klo 12-15 Puutarhakatu 2, Laikunlavan vieressä

Itsehoidon neuvontapäivät ja itsehoitopisteet

https://www.tampere.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/terveyspalvelut/omahoito-ja-terveysneuvonta/itsehoitopisteet.html

 • Tulevaisuuden ite-piste Millaista itsehoitopistettä sinä käyttäisit? Mistä asioista ja miten haluaisit tietoa itsehoitopisteiltä? Millaiset palvelut auttaisivat sinua parhaiten pitämään huolta omasta hyvinvoinnistasi? Osallistu tulevaisuuden itsehoitopisteiden kehittämiseen ja vastaa kyselyyn osoitteessa tampere.fi/itsehoitopisteet 25.2.2018 mennessä.

Ajanvaraus liikuntaneuvontaan netissä

 • ajan varaaminen liikuntaneuvontaan onnistuu nyt myös sähköisestä kalenterista osoitteessa tampere.fi/soteasiointi.

Lännen liikuntaverkosto

Nuorten Tampere-sivulla tietoa hiihtolomaviikon tapahtumien suunnittelusta sekä harrastuskalenterista (Nuorten treenit).  Lännen alueverkoston Antti Possin kullttuuriliikuntaraiteista valmistumassa kolmas, Possila-raitti, jonka luonnos nähtävillä liikuntaverkoston nettisivulla.

Aluetiedotus

 • alueportaaliin lielahtikeskus.fi lisätty Alueen palvelut-sivulle tietoa julkisista ja muiden toimijoiden palveluista, Tampereen lapsiperheiden palveluista, liikenteestä ja liikkumisesta sekä monipuolista tilastotietoa läntisestä alueesta.

 Muut ajankohtaiset asiat

 • Lielahtikeskuksen ja Lielahden nuorisokeskuksen yhteistyö käynnistynyt ja mukana myös Tampereen kaupungin Etsivä nuorisotyö
 • sähköisiä kyselyjä avoinna kaupungin ite-pisteiden kehittämisestä, alueen turvallisuudesta, tulevaisuuden päiväkoti- ja kouluverkosta 2018-2033 sekä Tampereen seudun joukkoliikenteen talvikaudesta 2018-2019.
 • Tampereen kaupungin kesätyöhaku 26.2.2018 asti
 • fi-palvelu ladattavissa puhelimeen
 • omaehtoisen ympäristönsuojelun avustukset haettavana (lupiinitalkoot)
 • Kansalaistalo Mansikkapaikassa 9.3.2018 Naisten päivä ja Sirkku Peltola
 • Westerin liikekeskus avautuu 22.3.2018
 • alueen toimijoiden yhdessä järjestämät Lielahden kartanon lastenjuhlat 24.3.2018
 • Tesoman hyvinvointikeskuksen avajaiset 9.-14.4.2018

Seuraava tapaaminen

 • tiistaina 6.3.2018 klo 17-19 (kahvit 16.30) Lielahden kirjaston Sarastus-neuvottelutila (kirjaston palvelupisteen vieressä).

 Liitteet:

Tammikuussa Lännen alueverkostossa toiminnan tavoitteet ja arviointi sekä vuoden 2018 aluerahan hakeminen

Tiistaina 16.1.2018 klo 17-19 Lielahden kirjaston Tuike-sali.

Esittäytymis- ja aluekuulumiskierroksen jälkeen käytiin lyhyesti läpi Tampereen kaupungin uuden strategian ”Tampere – Sinulle Paras! ” keskeiset tavoitteet ja linjaukset. https://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/talous-ja-strategia/strategia/strategia-tiivistetysti.html

Keskeisenä periaatteena strategiassa on yhdessä tekeminen  ja inhimillisyys. Toimimme yhdessä, avoimesti, rohkeasti ja vastuullisesti. Tampereen kaupunki toimii kumppanina ja mahdollistajana. Luomme alustoja ja mahdollisuuksia verkostoitua, kokeilla ja kehittää. Toimintatapoihin kuuluu myös viestintä, toiminnan läpinäkyvyys ja vuorovaikutteisuus. Kaupunki kannustaa osallistumiseen ja aktiivisuuteen, omaa ja yhteisöjen hyvinvointia edistävään toimintaan luomalla olosuhteita, tarjoamalla tietoa ja mahdollisuuksia (tilaa, tietoa, neuvontaa jne.). Liikkuminen ja kulttuuri ovat olennainen osa arkea.

Kokemus vaikuttamismahdollisuuksista

Tampereen kaupunki arvioi säännöllisesti alueverkoston toiminnan vaikuttavuutta. Lielahtikeskuksessa on otettu käyttöön Survey Pal-kyselytyökalu, joka vastauksien yhteenvedot käsitellään jatkossa alueverkoston tapaamisissa. Lisäksi alueverkoston toimintaa arvioidaan tilaisuuksissa jaettavien kyselylomakkeiden avulla.

Vuoden 2018 toimintaa ajatellen nostettiin esiin seuraavia teemoja:

Tietoa palveluista ja tilaisuuksista

 • ”palvelut pois piilosta” –  alueen yhteinen neuvonta- ja  asiointipiste, jossa voi kysyä ”mitä vain”
 • yhteistä toimintaa on, mutta kuinka ”normaali” asukas tietää siitä ja miten osallistua? – markkinointi suuntautuu nykyisellään matalan kynnyksen toimintaryhmiin, jotka eivät tavoita tavallisia asukkaita ja jotka luulevat toiminnan olevan vain erityisryhmille
 • alueverkoston tilaisuuksista ja eri aktiviteeteista tieto lehteen
 • alueen toiminnan ja toimijoiden näkyväksi tekeminen: esim. facebook-sivulle tapahtumakalenteri, artikkeleita toimijoiden tapahtumista

Yhteistyön kehittäminen

 • eri yhteisöjen välistä yhteistyötä, yhteistoimintaa nuorten kanssa
 • kuulla alueen nuoria ja muita henkilöitä  ja tuoda viestiä ja toiveita eteenpäin

Tiloja ja toimintaa

 • alueen järjestöjä voisi kutsua ideointitilaisuuksiin, Open Street Map-karttapalvelu tai yhteisöllinen kuvapalvelu kiinnostavat
 • musiikkitapahtuma, yhteisötiloja vapaaehtoiseen olemiseen ja erilaisia maksuttomia tapahtumia asukkaille
 • pieni tila, jossa nuoret aikuiset voisivat tavata ja pelailla yhdessä – tavoitteena lisätä yhteisöllisyyttä ja saada mielekästä tekemistä (etsivä nuorisotyö voisi olla käynnistämässä ja taustatukena toiminnassa)

Vuoden 2018 aluerahan haku 8.-28.1.2018

Alueverkoston alueraha on haettavana. Aluerahalla tuetaan alueen yhteisöllistä ja osallistujille maksutonta ja tilapäistä toimintaa. Aluerahaa myönnetään  tapahtumiin, näyttelyihin, kerhoihin, ilmaiseksi jaettavien aluejulkaisujen laadintaan ym.  Ohjeet ja sähköinen hakulomake verkkosivulla https://lielahtikeskus.fi/lannen-alueverkosto/lannen-alueraha/

Koonti aluerahahakemuksista nähtävillä 5.-13.2. alueverkoston sivulla. Käsitellään 13.2. tilaisuudessa.

Lännen liikuntaverkosto

Liikunta-asiat sisältyvät Liikkuva Tampere-hankkeen päätyttyä vuoden vaihteessa kaikkiin alueverkoston  tilaisuuksiin. Syksyllä valmistunut Antti Possin kulttuuriliikuntaraitti ”Lielahti” on tammikuussa saanut jatkoa luonnoksena olevana ”Possijärvi ja Harjuntausta” raittina. Monistetta täydennetään talven aikana saadun palautteen perusteella. Tampereen kaupungin liikunta-asioista löytyy jatkossa tietoa esim. Tampereenkaupunginliikuntapalvelut-fabcebook-sivulta.

Muut ajankohtaiset asiat

 • Tampereen kaupunki kysyy Lielahden ja Lentävänniemen asukkailta 30 km-aluenopeusrajoituksesta. Sähköinen kysely avoinna 4.2.2018 asti.
 • ilmoitustauluille tulostettava tiedote Lännen alueverkoston tilaisuuksista

Seuraava tapaaminen

 • tiistaina 13.2.2018 klo 17-19 (kahvit 16.30) Lielahden kirjaston Tuike-salissa. Käsitellään aluerahahakemukset ja päätetään esityksestä aluerahan jakamiseksi, Alueraha-hakijat kertovat kukin lyhyesti omasta hankkeestaan. Lisäksi muut ajankohtaiset alueen asiat.

Liitteet:

Alueverkostossa joulukuussa liikunnan ja  yhteisöllisen toiminnan edistäminen sekä  aluetiedotus

Lännen alueverkoston 12.12.2017 tapaaminen pidettiin Rientolan Pirtissä keskellä jo pitkälle rakennettua Niemenrannan aluetta. Rientolan toiminnanjohtaja Matti Laine esitteli Rientolan toimintaa ja jouluiseen asuun somistettua, vuonna 1861 valmistunnutta Niemen Pirttiä, joka on jatkossa alueen toimijoiden varattavissa erilaista yhteisöllistä toimintaa varten.

Liikunnan ja alueen yhteisöllisen toiminnan edistäminen
Syyskauden 2017 kuluessa nousi esiin toiveita saada tietoa matalan kynnyksen liikkumismahdollisuuksista ja ulkokuntosalin saamisesta Lielahti–Lentäväniemi-alueelle. Ulkokuntosaleja on tällä hetkellä Lamminpäässä ja Ikurissa, mutta Lielahti–Lentävänniemi-alueelle ei sellaista ole tässä vaiheessa tulossa. Sen sijaan kunnostettavista koulujen pihoista ja puistosta on jatkossa tarkoitus tehdä kaikenikäisten lähiliikuntapaikkoja (vrt. Pyhällönpuisto Lentävänniemessä). Länsi-Tampereen kaikenikäisten edullisia kuntoilumahdollisuuksia on laitettu kartalle, joka löytyy Lännen alueverkoston sivulta www.lielahtikeskus.fi.

Matalan kynnyksen ja kynnyksettömiä kohtaamispaikkoja on samoin kartoitettu syyskauden aikana. Alueverkosto kokoontui marraskuussa Tesoman Olkkarissa, ja joulukuun tapaaminen järjestettiin tässä mielessä Niemen Pirttiin. Sen käyttöä suunnittellaan niin, että tila voi Rientolan oman toiminnan lisäksi toimia alueen kaikenikäisten yhteisöllisen toiminnan paikkana. Rientolan Niemen kartanon pihapiiristä ollaan rakentamassa  tapahtumatori, jossa voidaan järjestää konsertteja, teatteriesityksiä, tapahtumia, toripäiviä jne. Rientola on myös virittämässä yhdessä Muotialan asuin- ja toimintayhdistyksen kanssa Mielekästä liikunnan iloa-hanketta. Suunnitteilla on myös terveysaiheisia luentoja.

Liikkuva Tampere-hanke on päättymässä vuoden 2017 lopussa, ja sen jälkeen liikkumisen edistäminen sisältyy kaikkeen kaupungin omaan toimintaan. Hankkeen vetäjä Johanna Riippi palaa takaisin omaan työhönsä kunnan hyvinvointi-koordinaattoriksi, jonka päätehtävänä on kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen. Lännen liikunta-asiat sisältyvät jatkossa jokaiseen alueverkoston kokoukseen.

Antti Possin kulttuuriliikuntaraitit
Ensimmäinen Tampereen kaupungin liikuntaluotsien ja Lielahden palvelukeskuksen kävelyryhmän ideoimistä  kulttuuriliikuntaraiteista on valmistunut 27.11.2017.  ”Antti Possin liikuntaraitin” moniste on jatkossa saatavilla Lännen alueportaalissa, Lielahden kirjastossa ja palvelukeskuksessa sekä Lielahtikeskuksen neuvonnassa. Tammikuussa 2018 valmistellaan Possijärven-raittia.

Läntisen alueen palveluista tiedottamisen ja markkinoinnin kehittäminen
Illan kuluessa käydyssä keskustelussa todettiin, että olemassa olevien liikkumismahdollisuuksien ja -paikkojen markkinointiin on tärkeää panostaa entistä enemmän. Sähköisen alueportaalin www.lielahtikeskus.fi tapahtumakalenterin ja alueverkoston sivun lisäksi kaivataan kuitenkin perinteisiä paperisia tiedotteita, koska käytännössä on todettu, että jopa 80 % ei käytä nettiä (ja heillä on lisäksi postiluukussa ’ei mainoksia-tarra’). Todettiin, että Aamulehden menoinfo on kyllä laaja, mutta hankaluutena on, että se kertoo vain kyseisen päivän tapahtumat. Näin sovittiin, että vuoden 2018 aluerahasta voitaisiin hakea tukea aluetiedotteen saamiseksi Lielahden koulun ensi keväänä julkaisemaan Lielahti-lehteen. Toiseksi alueen toimijoiden aluekoordinaattorille toimittamista vuoden 2018 tapahtumatiedoista on mahdollista koostaa alueportaalista tulostettava yhden sivun pdf-ilmoitus toimijoiden, alueen kauppojen, taloyhtiöiden jne ilmoitustauluille.

Lännen alueverkoston oma facebook-sivu on julkaistu. Vuoden 2018 alusta se kertoo alueverkoston tapaamisista ja läntisen alueen asioista.

Seuraavat tapamiset
•    Lännen alueverkosto tiistaina 16.1.2018 klo 17 Lielahtikeskuksessa, monitoimitila Tuike. Esitellään vuoden 2018 aluerahan hakeminen. Käsitellään Lielahden hyvinvointikeskuksen asiakaskyselyn yhteenveto ja muut ajankohtaiset asiat. Ennen alueverkoston tapaamista on alueen toimijoilla mahdollisuus kahvitarjoilun aikana klo 16.30 alkaen esitellä omaa yhteisöllistä ja asukkaiden hyvinvointia edistävää toimintaansa.

•    Lännen alueverkosto tiistaina 13.2.1078 klo 17 Lielahtikeskuksessa, monitoimitila Tuike. Käsitellään Lännen alueverkostolle tulleet vuoden 2018 alueraha-hakemukset ja tehdään esitys aluerahan jakamisesta. Alueraha-hakijat kertovat kukin lyhyesti omasta hankkeestaan. Lisäksi muut ajankohtaiset alueen asiat. Ennen alueverkoston tapaamista on alueen toimijoilla mahdollisuus kahvitarjoilun aikana klo 16.30 alkaen esitellä omaa yhteisöllistä ja asukkaiden hyvinvointia edistävää toimintaansa.

Yhteydenotot, aluealoitteet ja tiedot tapahtumakalenteriin aluekoordinaattorille tai [email protected]

Liite:

Alueverkoston marraskuun tapaamisen aiheena matalan kynnyksen kohtaamispaikat

Tesoman Olkkarissa 7.11.2017 järjestetyn tapaamisen aluksi Minna Kalli esitteli Olkkarin toimintaa. Oma Tesoma- ja Tampere Senior-hankkeiden sekä eri toimijoiden tuella on Ristimäen alueella sijaitsevassa tilassa järjestetty vuoden 2017 aikana toimintaa kaiken ikäisille alueen asukkaille. Keväällä 2018 Olkkari siirtyy Tesoman keskustaan avattavaan Tesoman hyvinvointikeskukseen.

”Lännen Olkkarit”-kartalla
Länsi-Tampereen alueella on jo pitkään toiminut useita matalan kynnyksen kohtaamispaikkoja: Lentävänniemen alueella Kansalaistalo Mansikkapaikka ry ja Lielahdessa Lielahden palvelukeskuksen ”Lentsu–Lietsu-olkkari”. Tesomalla toimivat Kotipirtin päiväkeskus, Setlementti Tampere ry:n ylläpitämä kohtaamispaikka Wihreä Puu sekä sen vieressä em. Tesoman Olkkari. Hyhkyn alueella tarjoavat Pispan palvelukeskus ja sen päiväkeskus kohtaamispaikkoja kaiken ikäisille. Kartta eri tyyppisistä matalan kynnyksen kohtaamispaikoista toimitetaan alueportaalin sivulle http://lielahtikeskus.fi/lannen-alueverkosto/

Matalan kynnyksen palvelujen ideointia
Suomessa on järjestöillä ollut keskeinen rooli kaikille avoimen, ilmaisten ja ilman ajanvarausta toimivien ja sosiaalista osallisuutta vahvistavien palvelujen järjestämisessä. Keskustelumahdollisuus omasta elämäntilanteesta sekä mahdollisen hoidon ja tuen tarpeesta ovat olleet kävijöille tärkeitä asioita. Matalan kynnyksen toiminnassa ovat mukana olleet mm. etsivä nuorisotyö, ikäihmisten päivätoiminta, perhekahvilat, päihde- ja mielenterveystyö, maahanmuuttajatoiminta sekä pitkäaikaissairauksien järjestöt.

Käydyn keskustelun aikana etsittiin vastauksia seuraaviin kysymyksiin:
1.    mitä?
•    toimintana voisi olla kahvittelua, ruokailua, käsityökerhoja, lautapeli-iltoja, esiintymiskerhoja, karaokea, yhteislaulua ja puistoperhekerhoja
2.    missä?
•    toimintaympäristön hyvä olla esteetön ja bussipysäkin läheisyydessä
•    mahdollisia paikkoja Rientolan Pirtti, navetta ja liikuntatilat, seurakunnan tiloista Lielahden ja Tesoman kirkot, Talentti sekä Lamminpään rauhanportti, Lamminpään koulu (talousrakennus ja urheiluhalli), Lamminpään osuuskuntatalo ja urheilumaja sekä Vuorentaustantien varrella Selinin taloa vastapäätä oleva rakennus, Käräjätörmässä VTS:n ? ”Lähiötalo” ja Lentävänniemen puistot
•    yhteys mahdollisesti  myös lähikauppoihin, joiden ilmoitustaulujen edessä voisi jakaa esitteitä jne., samoin muutkin näyttelytilat hyviä paikkoja esitellä toimintaa
•    englanninkielisen päiväkodin yrittäjältä Pohtolassa (ent. Mustikkapaikka) voisi kysyä ilta-aikaa
3.    miksi?
•    Lamminpäässä paljon vanhempaa väkeä ja kirjaston sulkemisen jälkeen tarvetta eri ikäisten kokoontumistilalle (esim. lukea päivän lehti)
•    päivisin kotona olevat ovat usein mukana jossakin toiminnassa, mutta haasteena tavoittaa suoraan töistä kotiin tulevia, jotka eivät enää illalla lähde minnekään – tarvitaan uudenlaista ”hiekkalaatikkokulttuuria”, jonka puitteissa perheet voivat kohdata toisiaan

Yhteinen keittö-hanke Pispan palvelukeskuksessa
Tampereen kaupunki on mukana hallitusohjelman ja kaupunkistrategian Yhteinen keittiö”-hankkeen pilotoinnissa: tavoitteena on ”vahvistaa osallisuutta ja ehkäistä yksinäisyyttä. Matalalla kynnyksellä tarjotaan kaikille mahdollisuutta yhdessä toimimiseen ja mielekkääseen tekemiseen. Yhteisen keittiön tarkoituksena on luoda uusi toimintakulttuuri, joka perustuu useiden toimijoiden yhdessä tekemiseen.” Tampereella Yhteistä keittiötä pilotoidaan Peipontuvan korttelikerhossa Peltolammilla, Pispan palvelukeskuksessa Hyhkyssä ja Koilliskeskuksessa Linnainmaalla.

Ikäihmisten matalan kynnyksen kuntoilumahdollisuudet
Lännen alueverkoston sivulle toimitetaan loppuvuoden aikana tietoa erilaisista maksuttomista tai edullisista ikäihmisten kuntoilumahdollisuuksista.

Antti Possin kulttuuriliikuntaraitit
Tampereen kaupungin liikuntaluotsien ja Lielahden palvelukeskuksen kävelyryhmän ideoiman ensimmäisen ”Antti Possin liikuntaraitin” esite julkistetaan maanantaina 27.11. klo 10 Lielahden palvelukeskuksen aulassa. Reitille lähdetään klo 10.30. Jatkossa alueen muita kulttuuriliikuntaraitteja toimitetaan Lintulammin, Reuharinniemen ja Suomensaaren alueista, ja alueen toimijoiden kanssa yhteistyössä myös esim. Tesoman alueelta. Esitteet ovat jatkossa sähköisenä myös lännen alueverkoston sivulla.

Alueen ajankohtaiset kuulumiset
•    Hyvä uni – unen vaikutus terveyteen keskiviikkona 22.11.klo 15-16.30 Lielahden kirjasto. Pirkanmaan uniyhdistys, Matti Mustajärvi
•    Tesoman joulutapahtuma ja joulun avaus Tesoman kirjastolla 28.11.
•    Avustusinfo yhdistyksille ja toimijoille keskiviikkona 29.11. klo 17 Monitoimitalo 13, alueverkoston alueraha, kulttuuripalvelujen jne. tapahtuma-avustukset
•    Lielahden koululla Rientolan soittokunnan 50-vuotisjuhlakonsertti sunnuntaina 3.12. klo 12.
•    alueen vanhempainyhdistysten sekä koulutus- ja opetuspalvelujen kanssa suunnitteilla yhteistyötä ensi vuoden puolelle

Lännen alueverkoston joulukuun tapaaminen tiistaina 12.12.2017 klo 17-19 Niemen Pirtillä, Federleynkatu 19. Göögi- ja piparitarjoilu klo 16.30. Reipas ulkoiluasu!

Liitteet:

Lokakuun aiheena aluetieto ja -tiedotus

3.10.2017 Lielahtikeskus, Tuike-sali klo 17-19

Tampereen kaupungin tietojohtamispalvelujen analyytikko Katri Heininen esitteli vasta valmistuneen läntisen palvelualueen alueprofiilin. Alueprofiilissa on jokaisesta alueesta olennaista tietoa: väestöstä ja sen kehityksestä, asumisesta, työllisyydestä ja työttömyydestä tai esim. tulotasosta — jatkossa kaikkien käytettävissä kaupungin sähköisillä sivuilla osoitteessa Tietonäköala  https://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/tietoa-tampereesta/tietonakoala.html .

Tampereen kaupungin virallisena tiedotuslehtenä on neljä kertaa vuodessa ilmestyvä ja jokaiseen talouteen jaettava Tampere-lehti.  Palvelujen järjestäjät tiedottavat lisäksi itse ajankohtaisista asioista sekä omien tiedotuskanaviensa kautta että kaupungin internet-sivulla www.tampere.fi. Lisäksi on olemassa laaja sosiaalisen median kenttä (facebook, twitter, instagram jne.), jota kautta tieto alueesta ja sen asioista välittyy ketterästi eteenpäin.

Sähköiset sivustot ja tiedottamisen monipuoliset kanavat

Länsi-Tampereella on kaksi kaupungin laaja-alaista aluekehittämishanketta. Hiedanrannan kehittämishankkeen sähköisistä sivuista www.valiaikainenhiedanranta.fi kertoi hankkeen viestintäasiantuntija Leena Karppi. Oma Tesoma-hankkeen sivuja www.omatesoma.net esitteli projektikoordinaattori Johanna Kurela.

Läntisen alueen yhteisen tiedottamisen kanavaksi on syyskuussa perustettu lännen alueportaali www.lielahtikeskus.fi. Sivulta löytyy Tampereen kaupugin uutisten ja länttä koskevien asioiden lisäksi tietoa alueen palveluista ja tapahtumista: tapahtumakalenteriin päivitetään alueen toimijoiden kaikille avoimia tilaisuuksia. Tapahtumatiedot voi toimittaa aluekoordiaattorille.

Käydyn keskustelun yhteydessä todettiin, että verkkosivujen lisäksi on olennaista miettiä, miten tietoa saadaan ilman nettiä oleville ihmisille –vaihtelevuus ja monipuolisuus tiedottamisessa on siksi tärkeää!

Arkiliikkumisen edistäminen

Lielahden Kipinän puheenjohtaja Mika Salminen esitteli seuran toimintaa ja 1.10.2017–31.3.2018 välisenä aikana toteutettavaa ”lappulenkit” kuntokävelykampanjaa. Kuntoaan kävellen kohottamaan voi lähteä joko itsekseen tai haastamalla naapurin tai ystävän mukaan. Lisätietoa kampanjasta http://www.lielahdenkipina.fi/ tai Leena Törö puh. 050 329 0806.

Lännen liikuntaverkoston ensimmäisessä suunnittelutapaamisessa 5.9. esitettyihin kysymyksiin saadut vastaukset ovat luettavissa lännen alueverkoston sivulla. Listaus ikäihmisten matalan kynnyksen kuntoilumahdollisuuksista löytyy lännen liikuntaverkoston sivulta.

Antti Possin kulttuuriliikuntaraitti

Yhdessä Lielahden palvelukeskuksen liikuntaluotsin kanssa ideoitu Antti Possin raitin rastit on laitettu kartalle ja matkan pituudeksi mitattu 6 500 askelta ja ajaksi noin 1 t 15 min. Palvelukeskuksen Lentsu&Lietsu-ryhmä miettii rastien sisältöä. Aluekoordinaattori työstää aineiston loka-marraskuun aikana yhdessä Liikkuva Tampere- hankkeen ja kulttuuripalvelujen kanssa niin, että ensimmäinen Antti Possin-raitin opaste on marraskuun loppupuolella saatavilla Lielahden kirjastosta ja palvelukeskuksesta. Myöhemmin on tarkoitus laatia yhdessä asukkaiden ja toimijoiden kanssa muitakin alueen historiaa, kulttuuria ja nykypäivää yhdistäviä liikuntaraitteja (esim. Reuharinniemi ja Lielahden tehdasalue).

Muuta aluetoimintaa

Tampere on yksi viidestä Yhteinen keittiö -hankkeen pilottikunnista. Yhteinen keittiö -hanke toteuttaa hallituksen ”Edistetään terveyttä ja hyvinvointia sekä vähennetään eriarvoisuutta”-kärkihanketta. Lännessä hanke on käynistynyt nyt syksyllä Pispan palvelukeskuksessa. Lisätietoa  https://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/projektit/yhteinen-keittio.html

Tesoman alueella käynnistyy sosiaali- ja terveysministeriön rahoittama ja Yksinasuvat ry:n toteuttama kehittämishanke ”Naapurilähiö”. Hankejohtaja Jutta Järvinen esitteli sitä lyhyesti ja kutsui vapaaehtoisia mukaan kehittämään naapuriavun mallia. Lisätietoa www.yksinasuvat.fi

Lännen alueverkoston seuraava tapaaminen tiistaina 7.11. 2017 klo 17-19 Tesoman Olkkarissa, Ristimäenkatu 35. Tutustutaan Olkkarin toimintaan ja keskustellaan muista alueen matalan kynnyksen kohtaamispaikoista ja alueen ajankohtaisista asioista. Kysymyksiä ja ideoita voi etukäteen toimittaa alukoordinaattorille.

Lännen liikuntaverkosto kokoontuu keskiviikkona 25.10. klo 17-19 Tesoman palloiluhallin kahviossa, Tesoman valtatie 46. Aiheena arkiliikunnan edistäminen, ikäihmisten matalan kynnyksen kuntoilumahdollisuudet, Tampereen kaupungin liikuntaneuvonta-polku sekä Lielahteen ideoitu Antti Possin kulttuurikuntoiluraitti.

Liitteet:

5.9.2017 ensimmäinen tapaaminen

Lielahtikeskus, Lielahden kirjasto Tuike-sali

Ennen tilaisuuden alkua oli mahdollisuus tutustua Hiedanrannan aluekehitysohjelman, Oma Tesoma-hankkeen ja Kotipirtin Etsivä vanhustyö-hankkeen esittelypisteisiin, samoin keskustella Rientola ry:n, Tesoma-seura ry:n ja Niemen omakotiyhdistys ry:n sekä Tampereen Jumppatiimi ry:n edustajien kanssa. Paikalla olivat kolmen alueen asukkaan lisäksi Lielahden kauppakeskuksen ja Fimlab Oy:n edustajat, Tampereen kaupungin palveluista hyvinvointipalvelujen kehittämispäällikkö Mia Lumio, Antti Leskinen strategia- ja kehittämisyksiköstä, Lielahden kirjaston aluekirjastonjohtaja Marjaana Meriläinen, Lielahden ja Pispa palvelukeskuksien edustajat Annikki Härmä ja Terhi Koskinen sekä lännen aluekoordinaattori Birgitta Tunturi.

Mia Lumio avasi tilaisuuden ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi, minkä jälkeen aluekoordinaattori kertoi lännen alueverkoston toiminnasta ja yhteisölliseen toimintaan tarkoitetusta aluerahasta.

Alueverkoston tulevan toiminnan käynnistämiseksi kartoitettiin osanottajien näkemyksiä toiminta-, kumppanuus- ja tilat-teemapöydissä. Lisäksi sijoitettiin kartalle lännen alueella käytössä olevia somekanavia. ”Estradi”-pisteessä oli mahdollista jättää tietoa kaikenikäisille  laulajille, soittajille ja esiintyjäryhmille tarjolla olevista esiintymispaikoista.

Lännen alueellisen liikuntaverkoston toiminnan käynnistäminen oli yksi illan teemoista. Ajatuksia koottiin omaehtoisen liikunnan edistämisestä. Koonti toimii seuraavan alueverkoston ja lännen liikuntaverkoston omien tilaisuuksien pohjana, mutta kaikki muutkin alueen liikunta-asioihin liittyvät aiheet ovat jatkossa tervetulleita!

Alueverkostolle on 5.9.2017 alkaen perustettu oma alueportaali osoitteeseen www.lielahtikeskus.fi. Sieltä saa tietoa kaikille avoimista tilaisuuksista, alueverkoston asioista ja kokoontumisista sekä alueen palveluista.

Sähköpostia voi alueverkostolle toimittaa osoitteeseen [email protected] tai ottamalla yhteyttä aluekoordinaattoriin puh. 040 800 7977 tai [email protected]

Liitteet: